Všimnite si...

Zmena pracovného času Call Centra

25.04.2018

NCZI upravuje pracovný čas Call Centra. Call Centrum ( 02/32 35 30 30 ) bude od 2. 5. k dispozícii počas pracovných dní od 07.00 do 17.00 h.

Systém ezdravie v číslach – marec 2018

05.04.2018

Bratislava, 4. apríl 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za marec 2018

Systém ezdravie v číslach – február 2018

07.03.2018

Bratislava, 7. marec 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za február 2018.

Zrušenie možnosti podávania žiadostí o vydanie ePZP cez IOMO

27.02.2018

Upozorňujeme zdravotníckych pracovníkov, že v súčasnosti nie je možné podávanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) na pracoviskách Slovenskej pošty prostredníctvom Integrovaných obslužných miest občana (IOMO).

Systém ezdravie v číslach za január 2018

05.02.2018

Bratislava, 5. február 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za január 2018.

Najnovšie informácie o ezdravie

25.01.2018

Aktualizácia Windows 10 spôsobuje problémy s opakovaným zadávaním PINu do Systému ezdravie. Viac >>

Zdravotníci musia do konca októbra požiadať o elektronický preukaz

11.09.2017

Bratislava,11.september 2017 - Zdravotnícki pracovníci sú v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva do praxe povinní do konca októbra požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Ten slúži na ich identifikáciu a autorizáciu do elektronického systému. Ak zdravotníci termín nestihnú, hrozia im sankcie.

Predpis na lieky či výmenný lístok nemajú byť viac povinne papierové

04.09.2017

Zjednodušenie pacientskeho sumára v elektronickej zdravotnej knižke občana, umožnenie prístupu k nemu aj zdravotným sestrám, či možnosť zapísať správu o ošetrení pacienta len elektronicky prinášajú zmeny na základe návrhov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Rovnako má umožniť používanie len elektronických namiesto papierových predpisov na lieky, ako i výmenných lístkov. Novelu musí ešte prerokovať vláda aj parlament.

Stav elektronického zdravotníctva na Slovensku a potreba kapacitného posilnenia jeho infraštruktúry

03.07.2017

Tlačová správa, 3. júl 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ je zodpovedné za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva na Slovensku. NCZI pristupuje k verejnému obstarávaniu obnovy a kapacitného posilnenia infraštruktúry systému elektronického zdravotníctva. Ide o komponenty infraštruktúry, teda sieťové zariadenia, servery, dátové úložiská, bezpečnostné komponenty a servisná podpora na jednotlivé prvky infraštruktúry. Viac >>

ezdravie, Informácie k release Q3 a novej funkčnosti

30.06.2017

Informácie (release notes) k plánovaným zmenám národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) a ich časovaniu, ako aj dokumentáciu pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) do NZIS pre doménu eRecept (preskripcia a dispenzácia lieku) v systéme ezdravie je možné nájsť na integračnom portáli NCZI. Viac >>

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov

20.06.2017

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (1. a 2. časť)

Novinka – podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty

14.06.2017

Bratislava, 13. jún 2017 - Od 19.06.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií rozširuje sieť svojich pracovísk v rámci celého územia Slovenska v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom Integrovaných obslužných miest. Zdravotníckym pracovníkom uľahčíme podávanie žiadostí o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

» Novinka – podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty (PDF, 501 kB)

Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS

16.05.2017

Národné centrum zdravotníckych informácií zorganizovalo stretnutie pre dodávateľov informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS), ktoré sa uskutočnilo dňa 15.05.2017 o 13:00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR. Účelom stretnutia bolo informovať o konsolidačných zámeroch v oblasti zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku a o financovaní týchto aktivít, o zmenách v podporných procesoch, ktorých účelom je zvýšenie penetrácie elektronického zdravotníctva a zrýchlenie jeho zavedenia do praxe, o navrhovaných zmenách na základe spätnej väzby od dodávateľov IS PZS a od konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pilotnej prevádzky, ako aj o pláne zavádzaných zmien.

» Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS - po stretnutí na MZ SR (PDF, 1,0 MB)

Prezident podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

22.02.2017

Bratislava, 23. február 2017 - Obsiahla publikácia Národného centra zdravotníckych informácií podáva širokej verejnosti podrobné informácie o demografických údajoch, zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, o pracovníkoch v zdravotníctve a zdravotníckom školstve, o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.

Elektronické preukazy poistencov nebudú, využiť sa majú občianske

02.02.2017

Bratislava, 2. február 2017 - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte vlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva zrušilo úplne. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes 107 hlasmi schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Výbor odobril občianske preukazy namiesto elektronických kariet poistencov

18.01.2017

Bratislava, 17. január 2016 - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte predvlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva navrhlo zrušiť úplne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR a odporučili schválenie právnej normy aj v pléne na prvej tohtoročnej schôdzi.

Slovensko v Bruseli na „eHealth Network“

23.11.2016

Tlačová správa, 23. november 2016 - V Bruseli, v hlavnom meste Belgicka a v sídle Európskej komisie, sa dňa 21. novembra 2016 uskutočnilo jesenné zasadnutie „eHealth Network.“ eHealth Network je koordinačný orgán pre národné eHealth stratégie členských štátov Európskej únie /EÚ/. Stretáva sa dvakrát ročne. Svoje zastúpenie na zasadnutí malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom.

Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“

14.06.2016

Tlačová správa, 14. jún 2016 - Holandsko je jednou z najviac digitálne vyspelých krajín v Európe. V Amsterdame, v hlavnom a najväčšom meste Holandska, sa v dňoch 8. - 10. júna uskutočnilo podujatie „eHealth Week 2016“ - celoeurópska konferencia k problematike eHealth, ktorá sa každý rok pravidelne opakuje. Svoje zastúpenie na konferencii malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom.

eHealth v Nemocnici Malacky

06.06.2016

Tlačová správa, 6. jún.2016 - Nemocnica v Malackách bola ako prvá na Slovensku pripojená do národného projektu elektronického zdravotníctva, tzv. eHealth. Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Peter Blaškovitš a zástupcovia NCZI navštívili práve túto nemocnicu a stretli sa s jej výkonným riaditeľom Ing. Petrom Kalenčíkom, MSc. Cieľom návštevy v zdravotníckom zariadení bolo oboznámiť sa s fungovaním a využívaním eHealthu v praxi.

Poslanecký prieskum v Národnom centre zdravotníckych informácií

26.05.2016

Tlačová správa, 25. máj.2016 - V Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) sa dňa 19.05.2016 uskutočnil poslanecký prieskum Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Jeho cieľom bolo oboznámiť prítomných so súčasným stavom zavádzania eHealthu - projektu elektronizácie zdravotníctva - do praxe.

eHealth v praxi

18.03.2016

Tlačová správa, 2. marca 2016 - Rok 2016 je rokom, v ktorom do slovenského zdravotníctva výrazne vstupujú informačné a komunikačné technológie. Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa eHealth do praxe. Fungovanie niektorých aplikácií systému a jeho prínosy dnes priamo v prevádzke prezentovala Nemocnica v Malackách a jedno z najväčších laboratórií na Slovensku. Viac >>

Záverečná konferencia k projektom eHealth

14.12.2015

Dňa 11.12.2015 sa uskutočnila záverečná konferencia projektov Elektronické služby zdravotníctva (ESZ) a Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS), ktoré sú realizované z finančných prostriedkov EÚ, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Viac >>

Rok 2015 – rok pilotnej prevádzky eHealth

17.06.2015

Tlačová správa, 16.6.2015 - Na ministerstve zdravotníctva bola 16. júna 2015 konferencia „eHealth – aktuálny stav a najbližšie výzvy“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia nemocníc, lekárov, profesijných a stavovských organizácií, vzdelávacích inštitúcií v rezorte zdravotníctva a ďalší odborníci, ktorých sa zavedenie eHealth na Slovensku týka. Súčasťou konferencie bola pilotná prezentácia služieb a aplikácií eHealth, vyvinutých v rámci projektov spolufinancovaných Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

eHealth week 2015 a sprievodné podujatia

15.06.2015

Najväčšie európske podujatie v oblasti elektronického zdravotnícva s názvom eHealth week 2015 sa konalo tento rok v Rige (Litva) v dňoch 11. až 13. mája. Toto podujatie spojilo dve významné udalosti - európsku konferenciu venovanú elektronickému zdravotnictvu a výstavu Svet zdravotníckych informačních technológií (WoHIT). Konferencia sa tentokrát zamerala najmä na problematiku mHealth. Pod pojmom mHealth sa rozumie hlavne aplikačný software určený pre pacientov, ktorí ako komunikačný nástroj používajú svoj mobilný telefón. Výber z prezentácií, ktoré odzneli v Rige, nájdete na stránke http://www.ehealthweek.org/ehome/98290/2015-presentations. Fotografie z podujatia nájdete na stránke http://www.stillwords.com/WoHIT2015/index.html. Viac >>

Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky

01.06.2015

Od 1. júna 2015 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 107/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov. Vyhláška ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky, upravuje detailnú technickú špecifikáciu štandardov zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov. Ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky a ich náležitosti, ktoré slúžia pri poskytovaní údajov v národnom zdravotníckom informačnom systéme. Viac >>

Rovnaké údaje o všetkých a pre všetkých

02.10.2014

Dňa 30.9.2014 sa v Bratislave uskutočnila zdravotnícka konferencia pod názvom Slovenské zdravotníctvo 2014. Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií, Ing. Ľuboš Černý, na nej vystúpil s prednáškou eHealth - správne a bezpečné údaje, v ktorej prezentoval významný posun v budovaní a napĺňaní údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému ako referenčného zdroja jednotných a bezpečných dát pre elektronické zdravotníctvo. Viac >>

Zmeny v eHealth

13.05.2014

Ministerstvo zdravotníctva SR realizovalo proces verejného obstarávania pre projekt Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) ako rozsiahly a mimoriadne komplikovaný projekt pri dodržaní všetkých zákonných pravidiel a rovnakého prístupu k uchádzačom. Proces verejného obstarávania však presiahol časový rámec, ktorý umožňuje bezpečnú realizáciu projektu. Na Úrade pre verejné obstarávanie totiž aj v súčasnosti pokračuje konanie o námietkach jedného z uchádzačov a pred jeho ukončením nie je možné podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. Viac >>

Medzinárodná pracovná debata aj o cezhraničnej výmene zdravotných údajov

06.03.2014

Ako ďalej s cezhraničnou výmenou zdravotných údajov? Aj o tom bolo pracovné stretnutie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu Antilope, ktoré sa konalo 26.2.2014 na Ministerstve zdravotníctva SR. Workshop organizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií ako partner projektu zodpovedný za územie štátov V4. Viac >>

Komplexný integračný portál pre tvorcov IS PZS

16.01.2014

Pre poskytovanie informácií tvorcom informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti potrebných k integrácii s Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS) bol zriadený komplexný integračný portál. Prístup naň je možné získať na základe žiadosti zaslanej Národnému centru zdravotníckych informácií poštou alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy: ispzs@nczisk.sk. Následne budú žiadateľovi doručené prihlasovacie údaje a iné potrebné informácie pre realizáciu integračných aktivít. Viac >>

Premiéra eHealth na kongrese všeobecných lekárov

27.05.2013

V dňoch 24.-25. mája 2013 sa v Žiline konal 34. kongres všeobecných lekárov pre dospelých. Sledovanou časťou tohto najväčšieho tohtoročného podujatia všeobecných lekárov boli aj novinky týkajúce sa elektronizácie slovenského zdravotníctva (eHealth). Účastníci kongresu mali možnosť po prvý raz vidieť ako fungujú už vyvinuté služby a aplikácie eHealth.

Poslanci odobrili legislatívnu podobu eHealth

17.05.2013

Prijatie potrebnej legislatívy je nutným predpokladom pre spustenie elektronického zdravotníctva (eHealth). Poslanci na parlamentnej schôdzi 17. mája 2013 schválili návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Do legislatívy sa tak dostávajú novinky ako napríklad elektronická zdravotná knižka, elektronický zdravotný záznam, pacientsky sumár, či elektronický preukaz poistenca. Schválená norma vytvára legislatívne prostredie, ktoré umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a zároveň zabezpečí kvalitnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť občanom / pacientom. Účinnosť zákona je od 1. júla 2013.

Významný krok na ceste k zavedeniu eHealth

09.04.2013

Nutným predpokladom pre spustenie elektronického zdravotníctva je prijatie potrebnej legislatívy. Vláda SR koncom februára 2013 schválila návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom zákona je vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré na jednej strane umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a na druhej strane zabezpečí služby občanovi. Ďalší osud legislatívy majú teraz v rukách poslanci Národnej rady SR. Viac o návrhu zákona ako aj o pripravovanom eHealth riešení v príspevku Významný krok na ceste k zavedeniu eHealth uverejnenom v apríli 2013 v časopise Teória a prax – farmaceutický laborant.
 

Vláda schválila návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme

21.02.2013

Nutným predpokladom pre spustenie eHealth aplikácií a služieb je prijatie potrebnej legislatívy. Vláda SR na rokovaní dňa 20. februára 2013 schválila návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Účelom návrhu zákona je vytvorenie potrebného legislatívneho rámca pre informatizáciu zdravotníctva umožňujúceho vybudovanie a prevádzku Národného zdravotníckeho informačného systému ako jej základného piliera. Cieľom zákona je vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré na jednej strane umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a na druhej strane zabezpečí služby občanovi.

Prototypy článkov pripravovaného Národného portálu zdravia

01.02.2013

Redakcia Národného portálu zdravia (NPZ) zverejnila prototypy článkov, ktoré by mohli byť súčasťou pripravovaného obsahu NPZ. Prečítať si ich môžete po kliknutí na dolu uvedený odkaz a do istej miery sa vám aj poodhalí možný dizajn pripravovaného portálu. Viac »

Prototypy článkov NPZ

Národný portál zdravia – vstupná brána do eHealth

31.01.2013

Nájsť na internete informácie o zdraví, chorobách, liekoch,... dnes nie je problém. Ak sa má ale takáto informácia týkať nášho vlastného zdravia (zdravotného problému), musí byť prvoradé zodpovedať si aj otázku: „Nakoľko tomu môžem veriť?“ Preto je dôležité, aby sme mali istotu, že existuje zdroj aktuálnych a najmä overených zdravotníckych informácií. Práve toto má zabezpečiť Národný portál zdravia (NPZ), ktorého vytvorenie je súčasťou zavádzania elektronického zdravotníctva (eHealth) na Slovensku. Viac o NPZ v príspevku „Národný portál zdravia – vstupná brána do eHealth“, uverejnenom v januári 2013 v časopise Teória a prax – farmaceutický laborant.
 

Informačný systém a zdravotníctvo

14.01.2013

Už takmer všetky ambulancie používajú vlastné informačné systémy na vedenie zdravotnej dokumentácie, no ešte stále existuje aj nejednotnosť používaných informačných systémov v zdravotnej starostlivosti. Čo treba aktuálne riešiť, aký je stav a skutočnosť v oblasti elektronického zdravotníctva. Viac v rozhovore s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií Ľubošom Černým, ktorý poskytol pre Parlamentný kuriér.
 

Reštart elektronizácie zdravotníctva

21.06.2012

Tlačová správa, 21. júna 2012 - Práce na elektronizácii zdravotníctva pokračujú. Tím odborníkov Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej „NCZI“), ktoré bude národným operátorom eHealth, je pripravený „dupnúť na plynový pedál“ a pokračovať v prácach na elektronizácii, aby dobehol resty zanechané z predchádzajúceho obdobia. Cieľ je jasný – urobiť všetko pre ďalší rozvoj a podporu informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve, ktoré povedú k zlepšeniu ochrany zdravia a k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti NCZI spúšťa okrem iného aj sériu pracovných seminárov s tvorcami informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

eHealth week 2012

25.04.2012

Tento rok sa najväčšie európske podujatie v oblasti elektronického zdravotnícva eHealth week 2012 koná v Kodani v dňoch 7. až 9. mája. Jedná sa o konferenciu venovanú elektronickému zdravotnictvu spojenú s výstavou Svet zdravotníckych informačních technológií (WoHIT). Toto podujatie je organizované spolu aj s eHealth konferenciou Európskej komisie, na ktorej sa zúčastňujú ministri zdravotnictva, vládni predstavitelia a zainteresované strany.