Významný krok na ceste k zavedeniu eHealth

Nutným predpokladom pre spustenie elektronického zdravotníctva je prijatie potrebnej legislatívy. Vláda SR koncom februára 2013 schválila návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom zákona je vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré na jednej strane umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a na druhej strane zabezpečí služby občanovi. Ďalší osud legislatívy majú teraz v rukách poslanci Národnej rady SR. Viac o návrhu zákona ako aj o pripravovanom eHealth riešení v príspevku Významný krok na ceste k zavedeniu eHealth uverejnenom v apríli 2013 v časopise Teória a prax – farmaceutický laborant.