Medzinárodná pracovná debata aj o cezhraničnej výmene zdravotných údajov

Ako ďalej s cezhraničnou výmenou zdravotných údajov? Aj o tom bolo pracovné stretnutie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu Antilope, ktoré sa konalo 26.2.2014 na Ministerstve zdravotníctva SR. Workshop organizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií ako partner projektu zodpovedný za územie štátov V4.
 
Témou workshopu bola problematika regionálnej, národnej a medzinárodnej interoperability eHealth riešení, jej testovanie a certifikovanie. Na workshope diskutovalo 35 účastníkov z krajín V4, nechýbali zástupcovia štátnej a verejnej správy. S odbornými prednáškami vystúpili zástupcovia z Poľska, Belgicka, Holandska, Francúzska a Grécka. Prednášajúci z Poľska, Maďarska a Slovenska predstavili stav implementácie eHealth na národnej úrovni a východisko k cezhraničnej výmene elektronických zdravotných údajov. Vybrané prezentácie z workshopu budú uverejnené na webovom portáli projektu Antilope: http://www.antilope-project.eu/