Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov

Edukačné video pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o ePZP
(1. časť)

Edukačné video pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o ePZP
(2. časť)