Prototypy článkov pripravovaného Národného portálu zdravia

Redakcia Národného portálu zdravia (NPZ) zverejnila prototypy článkov, ktoré by mohli byť súčasťou pripravovaného obsahu NPZ. Prečítať si ich môžete po kliknutí na dolu uvedený odkaz a do istej miery sa vám aj poodhalí možný dizajn pripravovaného portálu.
 
Vytvorenie NPZ je súčasťou zavádzania elektronického zdravotníctva (eHealth) na Slovensku. Cieľom je vytvoriť užívateľsky príjemné miesto s množstvom autorizovaných, odborných a aktuálnych informácií o zdraví, chorobách, liekoch, systéme zdravotníctva a mnohých ďalších. Vďaka NPZ tak občania na jednom mieste nájdu zdroj aktuálnych a najmä overených, relevantných zdravotníckych informácií, ktorých autormi sú odborníci v danej oblasti a ktorým hlavne možno dôverovať, čo je bezpochyby prvoradé v prípade, ak sa hľadaná informácia má týkať vlastného zdravia (zdravotného problému).
 
Tvorené texty sú originálne a prechádzajú viacstupňovou odbornou kontrolou. Dôraz sa kladie na odbornosť, objektívnosť, zrozumiteľnosť a úplnosť informácií. Spustenie NPZ so základným obsahom do prevádzky je plánované už v tomto roku. Keďže cieľom je, aby informačný obsah NPZ slúžil skutočne pre všetkých, redakcia portálu sprístupnila vybrané prototypy článkov určené pre NPZ a uvíta k nim názory, návrhy a pripomienky čitateľov. Postrehy možno zasielať na emailovú adresu redakcia@nczisk.sk.