eHealth week 2012

Tento rok sa najväčšie európske podujatie v oblasti elektronického zdravotnícva eHealth week 2012 koná v Kodani v dňoch 7. až 9. mája. Jedná sa o konferenciu venovanú elektronickému zdravotnictvu spojenú s výstavou Svet zdravotníckych informačních technológií (WoHIT). Toto podujatie je organizované spolu aj s eHealth konferenciou Európskej komisie, na ktorej sa zúčastňujú ministri zdravotnictva, vládni predstavitelia a zainteresované strany.