Systém ezdravie v číslach – marec 2018

Bratislava, 4. apríl 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za marec 2018