eHealth week 2015 a sprievodné podujatia

Najväčšie európske podujatie v oblasti elektronického zdravotnícva s názvom eHealth week 2015 sa konalo tento rok v Rige (Litva) v dňoch 11. až 13. mája. Toto podujatie spojilo dve významné udalosti - európsku konferenciu venovanú elektronickému zdravotnictvu a výstavu Svet zdravotníckych informačních technológií (WoHIT). Konferencia sa tentokrát zamerala najmä na problematiku mHealth. Pod pojmom mHealth sa rozumie hlavne aplikačný software určený pre pacientov, ktorí ako komunikačný nástroj používajú svoj mobilný telefón. Výber z prezentácií, ktoré odzneli v Rige, nájdete na stránke http://www.ehealthweek.org/ehome/98290/2015-presentations. Fotografie z podujatia nájdete na stránke http://www.stillwords.com/WoHIT2015/index.html.
 
V oblasti štandardného eHealth sa veľmi dobre rozvíja spolupráca členských štátov EÚ. K takému záveru prišli účastníci zasadnutia eHealth Network, ktoré sa uskutočnilo tiež v Rige dňa 12. mája 2015. Rovnako dobre sa v tejto oblasti rozvíja aj spolupráca EÚ a USA, čo potvrdili účastníci fóra venovaného tejto problematike.