Premiéra eHealth na kongrese všeobecných lekárov

V dňoch 24.-25. mája 2013 sa v Žiline konal 34. kongres všeobecných lekárov pre dospelých. Sledovanou časťou tohto najväčšieho tohtoročného podujatia všeobecných lekárov boli aj novinky týkajúce sa elektronizácie slovenského zdravotníctva (eHealth). Účastníci kongresu mali možnosť po prvý raz vidieť ako fungujú už vyvinuté služby a aplikácie eHealth.
 
Pootvorili sme dvere do „kuchyne eHealth“
 
Zúčastnení lekári mali možnosť vidieť zasielanie lekárskych správ z ambulantného informačného systému všeobecného lekára do Národného zdravotníckeho informačného systému, čítanie správy v ambulantnom informačnom systéme špecialistu a zápis spätnej lekárskej správy, predpis lieku a jeho výdaj v lekárenskom informačnom systéme. Takisto mohli sledovať zápis žiadanky na laboratórne vyšetrenie, očkovací kalendár a medikačné záznamy. Na prezentovaných ukážkach sa mohli presvedčiť, že eHealth nijako nenaruší ich prácu. Práve naopak. Naďalej budú pracovať v známom prostredí svojho informačného systému. Zmeny, ktoré sa objavia v ich systémoch v súvislosti s nasadením eHealth služieb sú minimálne a väčšinu práce vykonávajú na pozadí bez toho, aby rušili lekára.
 
eHealth – aktuálny stav Programu a legislatívy
 
Okrem spomínanej ukážky riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií, Ľuboš Černý, oboznámil účastníkov kongresu s aktuálnym stavom projektu Elektronické služby zdravotníctva (eSO1), ktorý je nosným projektom prvej fázy zavádzania eHealth na Slovensku. Rovnako spomenul aj ďalšie plánované kroky na ceste za elektronickým zdravotníctvom. Napokon sa krátko dotkol aj zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorý nedávno schválil parlament a ktorý je nutným predpokladom pre spustenie eHealth. Reč bola najmä o vybraných nových pojmoch, povinnostiach, procesoch definovaných v zákone a bezprostredne sa dotýkajúcich praxe lekárov (elektronická zdravotná knižka – jej obsah a rozsah a prístup k údajom v nej, pacientsky sumár, elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, a pod.).
 
Prezentácie ponúkajúce odpovede na mnohé otázky vo vzťahu k elektronickému zdravotníctvu sú k dispozícii nižšie:
 1. Prezentácia eHealth – aktuálny stav Programu a legislatívy poskytuje odpovede na otázky:
  • PREČO potrebujeme eHealth a zákon na jeho podporu?
  • ČO je predmetom zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme?
  • AKO chce riešiť navrhovaný zákon jednotlivé oblasti – napr. kto môže pristupovať k zdravotným záznamom, aké sú práva a povinnosti pacientov, zdravotníkov, Národného centra zdravotníckych informácií?
  • AKÝ je aktuálny stav Programu implementácie eHealth na Slovensku?
  • AKO pristupujú k eHealth iné krajiny EÚ, ktoré majú preukázateľné výsledky, aká je tam miera centralizácie údajov a bezpečnosť?

  • Poukazuje na rozpor v požiadavkách lekárov na dostupnosť zdravotných záznamov a pacientov na dôvernosť ich zdravotných záznamov.
  • Vysvetľuje, ako bol nájdený kompromis.
  • Poskytuje detailnejšie technické informácie o bezpečnosti a ochrane osobných údajov v elektronickom zdravotníctve.