Rovnaké údaje o všetkých a pre všetkých

Dňa 30.9.2014 sa v Bratislave uskutočnila zdravotnícka konferencia pod názvom Slovenské zdravotníctvo 2014. Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií, Ing. Ľuboš Černý, na nej vystúpil s prednáškou eHealth - správne a bezpečné údaje, v ktorej prezentoval významný posun v budovaní a napĺňaní údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému ako referenčného zdroja jednotných a bezpečných dát pre elektronické zdravotníctvo.
 
Potreba jednotných údajov v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti je neodškriepiteľná. Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ Národného zdravotníckeho informačného systému ukončilo fázu tvorby 115 číselníkov, ktoré budú súčasťou údajovej základne eHealth. Ide o dôležitý krok, vďaka ktorému údaje, s ktorými budú zdravotnícki pracovníci pracovať pri poskytovaní starostlivosti, budú garantované, jednotné, záväzné, aktuálne a pokrývajúce všetkých poskytovateľov ako aj všetkých pacientov/poistencov.