Komplexný integračný portál pre tvorcov IS PZS

Pre poskytovanie informácií tvorcom informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti potrebných k integrácii s Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS) bol zriadený komplexný integračný portál. Prístup naň je možné získať na základe žiadosti zaslanej Národnému centru zdravotníckych informácií poštou alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy: ispzs@nczisk.sk. Následne budú žiadateľovi doručené prihlasovacie údaje a iné potrebné informácie pre realizáciu integračných aktivít. Viac >>