Informačný systém a zdravotníctvo

Už takmer všetky ambulancie používajú vlastné informačné systémy na vedenie zdravotnej dokumentácie, no ešte stále existuje aj nejednotnosť používaných informačných systémov v zdravotnej starostlivosti. Čo treba aktuálne riešiť, aký je stav a skutočnosť v oblasti elektronického zdravotníctva. Viac v rozhovore s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií Ľubošom Černým, ktorý poskytol pre Parlamentný kuriér.