Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS

Národné centrum zdravotníckych informácií zorganizovalo stretnutie pre dodávateľov informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS), ktoré sa uskutočnilo dňa 15.05.2017 o 13:00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR. Účelom stretnutia bolo informovať o konsolidačných zámeroch v oblasti zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku a o financovaní týchto aktivít, o zmenách v podporných procesoch, ktorých účelom je zvýšenie penetrácie elektronického zdravotníctva a zrýchlenie jeho zavedenia do praxe, o navrhovaných zmenách na základe spätnej väzby od dodávateľov IS PZS a od konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pilotnej prevádzky, ako aj o pláne zavádzaných zmien.

» Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS - po stretnutí na MZ SR (PDF, 1,0 MB)