Systém ezdravie v číslach za január 2018

Bratislava, 5. február 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za január 2018.