Zmena pracovného času Call Centra

NCZI upravuje pracovný čas Call Centra. Call Centrum ( 02/32 35 30 30 ) bude od 2. 5. k dispozícii počas pracovných dní od 07.00 do 17.00 h.