epSOS

Pacientske sumáre a elektronické recepty sú dve kľúčové služby, ktoré podporujú vysokú kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti. Zdravotníckym profesionálom poskytujú základné informácie zo zdravotnej histórie pacienta a z histórie jeho medikácie. V mnohých prípadoch včasný prístup zdravotníckych profesionálov k takejto informácii vie zachrániť život pacienta (napríklad v prípade alergie pacienta na konkrétne lieky, v prípade chronických chorôb a podobne).
 
Medzinárodný projekt epSOS bol prvým krokom k zabezpečeniu dôležitých pacientskych údajov pre ošetrujúceho lekára v prípade, že pacient neplánovane hľadá zdravotnú starostlivosť v zahraničí.
 
Ciele projektu epSOS
Cieľom projektu epSOS bolo pilotne otestovať cezhraničný prenos pacientskych sumárov a elektronických receptov. Vybudovaná epSOS informačná infraštruktúra umožnila zdravotníckym profesionálom počas pilotného testovania elektronický prístup k pacientskym údajom uloženým v pacientskom sumári v zahraničí a k zahraničným elektronickým receptom. Pritom ošetrujúci lekár videl pacientske údaje v jeho rodnej reči.
 
Projekt epSOS sa skončil 30.6.2014. Vývojových a implementačných prác v projekte epSOS sa zúčastnilo 23 štátov. Slovensko v projekte zastupovalo Národné centrum zdravotníckych informácií. Z najvýznamnejších výsledkov pilotného testovania treba spomenúť, že sa fínskym občanom podarilo vybrať si lieky v švédskych lekárňach, pričom súvisiace elektronické recepty boli vystavené vo Fínsku.
 
Veľkým prínosom projektu epSOS je aj identifikácia najvážnejších problémov, ktoré v súčasnosti znemožňujú cezhraničný prenos pacientskych údajov v elektronickej forme. Medzi najzávažnejšie problémy identifikované projektom epSOS patria rozdiely v národných legislatívach a sémantická interoperabilita.
 
Konsolidáciou výsledkov projektu epSOS a ich prípravou na ďalšie prípadné použitie pri budovaní IT infraštruktúry umožňujúcej cezhraničný prenos pacientskych sumárov a elektronických receptov sa v súčasnosti zaoberá medzinárodný projekt Expand (www.expandproject.eu).
 
Dôležité informácie o projekte nájdete dočasne na adrese www.epsos.eu.