SemanticHealthNet

Projekt SemanticHealthNet sa skončil 31.5.2015. Vyvíjal škálovateľné a stabilné celoeurópske procesy sémantickej interoperability pre klinické a biomedicínske informačné systémy. Na ich prezentáciu použil niektoré známe use case z oblasti kardiovaskulárnych chorôb. Na webovej stránke projektu sú dostupné niektoré z dokumentov, ktoré projekt dodal Európskej komisii (EK) TU.
 
Za pozornosť stoja podrobné zoznamy požiadaviek na implementáciu sémantickej interoperability a na súvisiacu infoštruktúru, ktoré sú uvedené v spomínaných dokumentoch.