Elektronické zdravotníctvo v členských krajinách EÚ

Linky na stránky o elektronickom zdravotníctve v krajinách EÚ.

  • Sundhed - Dánsky portál o elektronickom zdravotníctve

  • NHS - Národný portál zdravia, Veľká Británia; certifikovaný portál z hľadiska dôveryhodnosti, jeden z najlepších na svete

  • Kanta - Fínsky portál o elektronickom zdravotníctve

  • Nictiz - Smerovanie Holandska v rámci elektronického zdravotníctva