Antilope

Medzinárodný projekt Antilope sa skončil 30.1.2015. Projekt mal nasledujúce ciele:

  • vytvoriť na európskej úrovni metodiku certifikačného procesu medzinárodnej interoperability elektronického zdravotníctva v Európe (možnosť vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými národnými systémami elektronického zdravotníctva v rámci EÚ)
  • navrhnúť štruktúru testovacieho open source softvéru, ktorým sa bude testovať medzinárodná interoperabilita elektronického zdravotníctva,
  • harmonizovať tento celoeurópsky certifikačný proces s testovacími metodikami jednotlivých európskych štátov,
  • na dosiahnutie cieľa použiť medzinárodné štandardy, návody a skúsenosti z používania už existujúcich testovacích nástrojov v elektronickom zdravotníctve.

Úloha NCZI v medzinárodnom projekte Antilope:
 
Podporný validačný partner zodpovedný za organizáciu validačného workshopu pre štáty V4 (Poľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko).

Dňa 26.2.2014 sa v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnil V 4 Antilope Summit – validačný workshop k metodickým materiálom projektu Antilope. Vybrané prezentácie z workshopu sú uverejnené na webovom portáli projektu Antilope na adrese: http://www.antilope-project.eu/visegrad-summit-bratislava-26-february-2014/

Záverečný workshop projektu Antilope sa uskutočnil 29.1.2015 v belgickom meste Gent, kedy boli výsledky projektu predstavené veľkej skupine odborníkov a pracovníkom EK. Najdôležitejšie dokumenty projektu Antilope ako aj prezentácie zo záverečného workshopu nájdete na adrese: http://www.antilope-project.eu/results-handover-workshop-29-january-2015/
 
Dňa 30.1.2015 sa v belgickom Bruseli uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu Antilope na stretnutí jeho manažmentu s externými hodnotiteľmi a s poverenými členmi EK. Výsledky projektu Antilope boli vyhodnotené známkou „výborný“, čo nebýva bežne zvykom.