Iné organizácie

Dôležité dokumenty dotýkajúce sa zdravotníctva, prípadne priamo elektronického zdravotníctva za OECD, Svetové ekonomické fórum, Červený kríž.

OECD
Benefits from smarter health and the sustainability of well-being and health services“ – posúdenie prínosov elektronického zdravotníctva
 
Svetové ekonomické fórum (WEF)
Global Risks 2013“ (Globálne riziká 2013) – dokument je výsledkom prieskumu viac než 1000 expertov v predmetných oblastiach z celého sveta a je najrenomovanejším zdrojom informácií o globálnych rizikách. Medzi rizikami sú aj riziká súvisiace so zdravotníctvom.
 
Červený kríž
Strategy 2020 - Saving lives, changing minds“ – strategické smerovanie zdravotníctva