PARENT

Medzinárodný projekt PARENT sa mal pôvodne skončiť v roku 2014, no bol predĺžený do 31.10.2015. PARENT bol medzinárodný projekt typu Joint Action, ktorého zámerom bolo racionalizovať a harmonizovať rozvoj a riadenie pacientskych registrov v jednotlivých členských štátoch EÚ. Harmonizácia pacientskych registrov v jednotlivých členských štátoch EÚ umožní následnú analýzu údajov z týchto registrov pre potreby verejného zdravotníctva a zdravotníckeho výskumu.
 
Riešenie, ktoré je výsledkom medzinárodného projektu PARENT, má pomáhať členským štátom EÚ pri vyvíjaní porovnateľných a koherentných pacientskych registrov v identifikovaných oblastiach (chronické ochorenia, zriedkavé ochorenia, zdravotnícke technológie). Výsledné riešenie má tiež pomáhať členským štátom pri poskytovaní objektívnych, spoľahlivých, včasných, transparentných, porovnateľných a prenositeľných informácií slúžiacich na zefektívnenie zdravotníckych technológií.
 
Cieľom projektu bolo:

  • Poskytnúť komplexný prehľad aktuálnej situácie v členských štátoch EÚ v oblasti pacientskych registrov
  • Pripraviť prototyp relevantného zdroja informácií na úrovni EÚ (Register Registrov)
  • Poskytnúť odporúčania, návody a IKT nástroje pre efektívne a racionálne riadenie pacientskych registrov.

Najdôležitejším výstupným dokumentom projektu PARENT bude odporúčanie, akým spôsobom budovať registre. Tento dokument by mal byť schválený a dodaný do Európskej komisie do konca projektu.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa na tomto medzinárodnom projekte zúčastňovalo od jeho spustenia v máji 2012.
 
Bližšie informácie o medzinárodnom projekte PARENT nájdete dočasne na adrese www.patientregistries.eu