OpenMedicine

Náplňou práce projektu OpenMedicine je celoeurópska konsolidácia nomenklatúry v oblasti liekov a vytvorenie súvisiaceho slovníka s cieľom podporiť cezhraničnú elektronickú preskripciu.
 
Projekt na svojom webe už zverejnil niektoré dokumenty určené pre EK. Dokumenty hovoria o:

  • problémoch v oblasti cezhraničnej eP/eD zistených počas pilotovania v projekte epSOS,
  • vzťahu k databáze EMA Art. 57 ako dočasnému riešeniu,
  • komplementárnych use case, v ktorých sa tiež vyžaduje jednotná identifikácia liekov.

Dokumenty sú dostupné na adrese: http://www.open-medicine.eu/downloads/