Organizačné zabezpečenie elektronického zdravotníctva v EÚ

V Európskej komisii zastrešujú problematiku elektronického zdravotníctva dve generálne riaditeľstvá:
 
  • DG CONNECT – Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, ich obsah a technológie
  • DG SANTE – Generálne riaditeľstvo pre zdravie a potravinovú bezpečnosť