Stork 2

Medzinárodný projekt Stork 2 sa zaoberá problematikou implementácie eID v štátnej správe prostredníctvom jej informatizácie (eGovernment). Čiastočne sa dotýka aj problematiky elektronického zdravotníctva. Projekt Stork 2 na svojej webovej stránke publikoval dokumenty určené pre Európsku komisiu (deliverables).
Dokumenty sú dostupné na adrese:
 
Informácie o pilotnom testovaní v oblasti elektronického zdravotníctva sú na stránke: