ValueHealth

Medzinárodný projekt ValueHealth sa zaoberá prioritizáciou use – case elektronického zdravotníctva, bude k nim priraďovať súvisiace „business case“ a pripravovať cestovnú mapu (roadmap) ich ďalšej praktickej implementácie. Výsledným dokumentom projektu bude business plán pre európske cezhraničné služby elektronického zdravotníctva po skončení finančného mechanizmu Connecting Europe Facility (CEF).