Assess CT

Medzinárodný projekt Assess CT má zhodnotiť skúsenosti európskych štátov s používaním lekárskej terminológie SNOMED CT a poskytnúť EK odporučenia pre jednanie s IHT SDO o plošnom používaní SNOMED CT v EU.
 
Projekt na svojej webovej stránke zverejnil niekoľko dokumentov určených pre EK. Zaoberajú sa rôznymi aspektami nasadzovania SNOMED CT. Nájdete ich na adrese: http://assess-ct.eu/deliverables0/