eHGI

Cieľom projektu eHGI bolo zvýšiť celkovú dôveru k riešeniam elektronického zdravotníctva podporujúcim poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýšiť povedomie o potrebe využívania IKT systémov v jednotlivých národných rezortoch zdravotníctva v celej EÚ.
 
Keďže počas projektu vznikol celoeurópsky poradný orgán eHealth Network, výstupy projektu eHGI sa postupne orientovali na podporu činnosti práve eHealth Network. Tento postup sa ukázal ako veľmi účinný, čo umožnilo veľmi dobré fungovanie spomínaného poradného orgánu.
 
Projekt eHGI sa skončil v roku 2014. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) bolo v projekte eHGI zapojené od roku 2011. Podrobnejšie informácie o tomto medzinárodnom projekte môžete dočasne nájsť na jeho webovej stránke: www.ehgi.eu
 
Od 1.5.2015 sa začal nový projekt spolufinancovaný Európskou komisiou, ktorý predstavuje pokračovanie projektu eHGI a je rovnako zameraný na podporu činnosti eHealth Network. V novom projekte sa Slovensko nezúčastňuje.