Elektronický záznam o vyšetrení

Doména evyšetrenie z veľkej časti nahrádza papierovú zdravotnú kartu pacienta. Jednotlivé vyšetrenia bude zavedením domény evyšetrenie do praxe realizovať možné „bez papiera“.
 
Lekár po/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára záznam o vyšetrení. Tento záznam bude od 1.1.2018 elektronicky súčasťou systému ezdravie.
 
Aktuálne budú do systému ezdravie ukladané nasledovné typy záznamov:
  • záznam z odborného vyšetrenia
  • prepúšťacia správa,
  • popis zo zobrazovacieho vyšetrenia (napr. roentgen, MR a iné) – súčasťou záznamu nie sú snímky, prípadne video vytvorené z tohto zobrazovacieho vyšetrenia

Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Pacient v rámci podpisu informovaného súhlasu dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Okrem záznamu z vyšetrenia lekár v systéme ezdravie vytvára aj elektronický výmenný lístok.
 
Elektronický výmenný lístok slúži na:
  • odoslania pacienta na špecializované vyšetrenie
    • hospitalizáciu
    • špecializovanú ambulantnú starostlivosť (odborné/zobrazovacie vyšetrenie)
  • na zaznamenanie odpovede na iniciované odborné/zobrazovacie vyšetrenie

Výmenný lístok prepája jednotlivé záznamy z vyšetrení, čím udržuje konsolidovanú informáciu k danému problému a lekár si môže ľahko spojiť vyšetrenie s konkrétnym výmenným lístkom vytvoril.
Pacient Zdravotnícky pracovník (ZPr)/Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) Dodávateľ IS PZS
Dátum poslednej aktualizácie: 29.3.2018