Aktuality

Zmena pracovného času Call Centra

NCZI upravuje pracovný čas Call Centra. Call Centrum ( 02/32 35 30 30 ) bude od 2. 5. k dispozícii počas pracovných dní od 07.00 do 17.00 h.

Systém ezdravie v číslach – marec 2018

Bratislava, 4. apríl 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za marec 2018.

Systém ezdravie v číslach – február 2018

Bratislava, 7. marec 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za február 2018.

Dočasné pozastavenie možnosti podávania žiadostí o vydanie ePZP cez IOMO

Upozorňujeme zdravotníckych pracovníkov, že v súčasnosti nie je možné podávanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) na pracoviskách Slovenskej pošty prostredníctvom Integrovaných obslužných miest občana (IOMO). O opätovnom spustení tejto možnosti budeme informovať.

Aktualizácia Windows 10 spôsobuje problémy s opakovaným zadávaním PINu do systému ezdravie

Národné centrum zdravotníckych informácií poskytlo k 1. februáru 2018 návod na riešenie problému opakovaného zadávania PIN. O riešení problému boli informovaní dodávatelia informačných systémov.

Systém ezdravie v číslach za január 2018


Bratislava, 5. február 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za január 2018.

 

Predĺženie pracovného času call centra

NCZI posilňuje dostupnosť call centra. Call-centrum ( 02/32 35 30 30 ) je dispozícii počas pracovných dní od 07.00 do 19.00 hod.

Vyhľadanie detí narodených v rokoch 2017 a 2018

Dáta detí narodených v rokoch 2017 a 2018 boli a sú v systéme zavedené. NCZI preskúmalo individuálne podnety a požiadalo ÚDZS o doplnenie chýbajúcich dát, čo vyriešilo problém s ich vyhľadávaním v systéme ezdravie. Ide o nastavený proces, kedy sa so spustením systému ezdravie spustila aj konsolidácia dát v zdravotníctve a dáta sa postupne, na základe nahlásených podnetov, skvalitňujú.

Rozšírenie počtu znakov pri zápise vyšetrenia na 85 000 znakov (z pôvodných 7 500)

Na základe spätnej väzby NCZI nasadilo rozšírenie počtu znakov pre zápis z odborného alebo zobrazovacieho vyšetrenia na 85 000 znakov. Počet znakov v prepúšťacej správe sa rozšíril na 20 000. Zmenu je potrebné uvoľniť aj na strane informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Vyhľadanie výmenného lístku na základe posledných 6-tich číslic (z pôvodných 21)

Výmenný lístok je možné vyhľadať na základe 6-tich čísel jeho identifikátora. Po vyhľadaní sa zobrazí vyšetrenie, na základe ktorého bol výmenný lístok vystavený. Výmenný lístok môže vyhľadať lekár alebo sestra. Zmenu je potrebné uvoľniť aj na strane informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Prístup k psychiatrickým a psychologickým vyšetreniam

Všeobecný (kapitovaný) lekár nemá prístup k záznamom z odboru psychiatria a psychológia. K týmto záznamom má prístup len lekár, ktorý ich vytvoril.

Spomalenie systému u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

NCZI neeviduje incident na pomalú odozvu systému ezdravie. Vyťaženie centrálnych systémov je na úrovni 10%. Aj napriek tomu NCZI u vybraných poskytovateľov preverí problémy so spomalením systému – v prípade, že bude nahlásený konkrétny podnet.

Vrátené zásielky s PIN kódmi a ich opakované zasielanie

NCZI vyzýva všetkých zdravotníckych pracovníkov, aby si prevzali zásielky s PIN kódmi. Bez PIN kódu nie je možné pracovať v systéme ezdravie.


Dátum poslednej aktualizácie: 25.4.2018