Autentifikácia (prístup do systému)

Do Národného zdravotníckeho informačného systému (systému ezdravie) sú ukladané zdravotné záznamy pacientov, preto je dôležité bezpečné overenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý vytvára alebo pristupuje k zdravotným záznamom pacienta. Na jednoznačné určenie pristupujúceho používateľa do systému ezdravie slúži elektronický preukaz.
 
V rámci systému ezdravie rozlišujeme dva typy elektronických preukazov:
 
  • ELEKTRONICKÝ OBČIANSKY PREUKAZ S ELEKTRONICKÝM ČIPOM (eID) - pacient, teda prijímateľ zdravotnej starostlivosti pristupuje prostredníctvom eID do svojej elektronickej zdravotnej knižky (EZK) prostredníctvom Národného portálu zdravia (NPZ) na www.npz.sk. Jeho eID mu tiež slúži pri identifikácii u všeobecného lekára, špecialistu alebo v lekárni a postupne nahradzuje zdravotný preukaz vydávaný zdravotnou poisťovňou

  • ELEKTRONICKÝ PREUKAZ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA (ePZP) - zdravotnícky pracovník pristupuje do systému ezdravie cez svoj informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ePZP mu slúži na elektronické podpisovanie zdravotných záznamov, ktoré sú zasielané so systému ezdravie
Pacient Zdravotnícky pracovník (ZPr)/Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS)
Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017