Connectathon

Plán Connectathonov
 
Cieľom Connectathonov je vytvoriť komunikačnú platformu zameranú na predstavenie najnovších informácií (plány, zmeny, riešenie otvorených otázok a podnetov) k systému ezdravie určených pre dodávateľov IS v sektore zdravotníctva.
 
Connectathony sa uskutočnia v Bratislave a Košiciach na mesačnej báze v nižšie uvedených dátumoch v čase od 9.00 do 15.00hod.
 
Agenda a témy budú zaslané v predstihu, kde požadujeme potvrdenie účasti na samotný termín. V prípade potreby detailnejších informácií, komunikujte uvedené s integračnými manažérmi NCZI.
 
Lokalita Košice - termíny
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. , Ondavská 8, Košice
Konferenčná sála, 3. poschodie
Lokalita Bratislava - termíny
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava
Zasadacia miestnosť č. 152
 • 15.02.2018
 • 15.03.2018
 • 19.04.2018
 • 17.05.2018 - termín zrušený
 • 14.06.2018 - termín zmenený, 13.6.2018 Vígľaš
 • 19.07.2018
 • 16.08.2018
 • 20.09.2018
 • 18.10.2018
 • 15.11.2018
 • 11.12.2018
 • 16.02.2018
 • 16.03.2018
 • 20.04.2018
 • 18.05.2018 - termín zrušený
 • 15.06.2018 - termín zmenený, 13.6.2018 Vígľaš
 • 20.07.2018
 • 17.08.2018
 • 21.09.2018
 • 19.10.2018
 • 16.11.2018
 • 12.12.2018

Dátum poslednej aktualizácie: 25.5.2018