Informácie pre tvorcov IS PZS a IS ZP

Pre poskytovanie informácií tvorcom informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní potrebných k integrácii s Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS) bola zriadená komplexná aplikácia Service desk (SD). Prístup do aplikácie je možné získať na základe žiadosti zaslanej Národnému centru zdravotníckych informácií poštou alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy: ispzs@nczisk.sk. V žiadosti musí byť vyplnený bod č.1 . Dôležité je aby žiadosť bola podpísaná. Následne budú žiadateľovi doručené prihlasovacie údaje, karta pre prístup do SD a iné potrebné informácie pre realizáciu integračných aktivít.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 19.4.2018