Elektronický recept

Edukačné video pre zdravotníckych pracovníkov - erecept

Elektronický recept prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacienta, efektívnej a účelnej liečbe. Lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz, avšak na pozadí v systéme sa realizuje kontrola, ktorá lekárovi poskytne informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách.
 
Elektronický recept, v skratke aj erecept, predstavuje informácie o predpísaných a vydaných liekoch bezpečne uložené v centrálnom informačnom systéme. Tieto informácie je možné veľmi jednoducho zdieľať medzi oprávnenými lekármi. Následne je možné overiť, či neboli lieky predpísané duplicitne, či nehrozí predávkovanie, či lieky, ktoré pacient používa nie sú vo vzájomnej interakcii, ktorá môže pacientovi poškodiť. Ošetrujúci lekár bude vidieť, čo predpísali jeho pacientovi iní lekári.
 
Doména erecept spája existujúce služby elektronického predpisu a výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa) a integruje ich do systému ezdravie.
 
Aké výhody erecept prináša:
  • menej duplicitne predpísaných liekov ušetrí prostriedky vynakladané na zdravotnú starostlivosť, ktoré sa budú dať použiť na pokrytie iných položiek,
  • zlepší sa prehľad lekárovi o tom, kto, čo a kedy pacientovi predpísal,
  • postupne sa odstráni papierová dokumentácia.
Pacient Zdravotnícky pracovník (ZPr)/Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) Dodávateľ IS PZS
Dátum poslednej aktualizácie: 12.2.2018