Čo je ezdravie

Základným cieľom elektronizácie zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hlavne prostredníctvom zdieľanej zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi. V praxi to, napríklad, znamená, že ak lekár – špecialista zapíše záznam z vyšetrenia, všeobecný lekár má k záznamom svojich pacientov ihneď prístup a nedôjde k duplicitným vyšetreniam. Spustenie systému ezdravie znamená historicky najväčšiu kvalitatívnu zmenu v oblasti zdravotníctva. Systém ezdravie je centrálnym úložiskom zdravotných záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdra¬votnom stave, ktoré mu môžu zachrániť život.
 
Systém ezdravie je nasadený od 1. januára 2018 s funkciami:
 
  • prístup pacienta prostredníctvom preukazu poistenca alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a prístup lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – funcia autentifikácia,

  • vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia a výmenného lístku – funkcia evyšetrenie,

  • elektronický predpis a výdaj lieku a zdravotnej pomôcky – funkcia erecept,

  • sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacienta cez elektronickú zdravotnú knižku na Národnom portáli zdravia – funkcia EZK.

Postupne pribudnú ďalšie funkcie a zároveň sa budú rozširovať a skvalitňovať funkcionality už existujúcich.

Dátum poslednej aktualizácie: 7.3.2018