Pacient

Zavedenie tzv. evyšetrenia pre pacienta predstavuje zmenu v nasledovných oblastiach:
  • ak pacient nepožaduje záznam z vyšetrenia, lekár ho nemusí tlačiť
  • výmenný lístok nemusí byť vytlačený, stačí poznať jeho číslo, ktoré lekár vloží do systému
  • zobrazenie vyšetrení v Elektronickej zdravotnej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia
  • spracovanie súhlasu pre prístup k zdravotnýcm záznamom v Elektronickej zdravotnej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia

Výhodami evyšetrania je:
  • možnosť prístupu k vlastným dátam
  • menej papierov z vyšetrení po pripojení všetkých lekárov do systému, t. j. pacient nemusí nosiť na jednotlivé vyšetrenia všetku papierovú zdravotnú dokumentáciu, je uložená v centrálnom systéme ezdravie
  • prístup k údajom iného lekára bez potreby žiadosti o výpis zo zdravotnej starostlivosti

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017