Pacient

Aj papierový recept, označený pečiatkou a podpisom lekára, sa od 1. 1. 2018 v rámci projektu ezdravie transformuje. Od tohto dátumu lekári (ZPr, PZS) prechádzajú na elektronické predpisovanie liekov a zdravotných pomôcok. Elektronický recept je ekvivalentom papierového a nie je nevyhnutné, aby ho lekár vytlačil. Na elektronickom recepte môže byť predpísaný len 1 liek a obsahuje aj identifikátor (vo forme čiarového kódu).
 
Výber liekov či pomôcok bez papierov nie je zložitý. V lekárni alebo výdajni pacient predloží svoj identifikačný preukaz (preukaz poistenca, občiansky preukaz). Po overení totožnosti lekárnik alebo výdajca zdravotných pomôcok zadá do svojho systému rodné číslo pacienta a systém mu zobrazí všetky nevydané lieky, ktoré následne vydá.
 
Pozn. Do 1.1.2022 platí prechodné obdobie a svoju prítomnosť v lekárni pacient preukazuje identifikačným preukazom (preukazom poistenca alebo občianskym preukazom). Po úplnom zavedení elektronických občianskych preukazov, bude vedieť pacient svoju prítomnosť v lekárni potvrdiť použitím eID a svojho bezpečnostného ochranného kódu.
 
Ak pacient v lekárni alebo výdajni predloží s papierový recept, bude mu, samozrejme liek alebo zdravotná pomôcka vydaná.
 
Čo prinesie elektronický recept?
  • zvýši bezpečnosť liečby
  • pomôže odstrániť duplicitné a zbytočné predpisy
  • pomôže okamžite overiť liekové interakcie, ktoré môžu ublížiť,
  • zobrazenie predpísaných a vydaných liekov v Elektronickej zdravotnej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia (www.npz.sk)

Ak pacient zmení zdravotnú poisťovňu, jeho údaje o liekoch zostanú v Elektronickej zdravotnej knižke. Informácia o zmene zdravotnej poisťovne sa automaticky dostane do systému elektronického zdravotníctva.

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017