Lekáreň/Výdajňa zdravotníckych pomôcok

Inštalácia čítačky
 
Ak ste zamestnancom lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, inštaláciu ePZP, čítačky a Samoobslužného portálu na vašom počítači vykoná váš dodávateľ informačného systému.
 
Viac informácií o tom, čo je potrebné pre pripojenie do ezdravie:

Práca so Samoobslužným portálom
 
Samoobslužný portál je pre vás sprístupnený na https://cms.npz.sk a slúži na zadanie bezpečnostných otázok k ePZP, na zmenu PIN alebo odblokovanie ePZP. Samoobslužný portál je prístupný cez webový prehliadač Internet Explorer.
 
Upozornenie: Samoobslužný portál neslúži pre prácu v systéme elektronického zdravotníctva.
 
Podmienky spustenia Samoobslužného portálu:

 • operačný systém – Windows XP, Windows 7 alebo vyšší
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer 8 a vyšší
 • čítačka pripojená k vášmu počítaču a vložený ePZP v čítačke

Ako zadať bezpečnostné otázky?

 • Pripojte čítačku k vášmu počítaču a vložte ePZP do čítačky.
 • V menu Samoobslužného portálu si vyberte voľbu Správa dát o kartách – aktualizácia vašej karty a zadajte PIN, ktorý ste dostali v samostatnej zásielke.
 • Zadajte kontrolné otázky a odpovede.

Prečo je potrebné zadať bezpečnostné otázky?

 • bezpečnostné otázky slúžia na vašu autentifikáciu, ktorá je potrebná k:
  • odblokovaniu ePZP v prípade, ak 5-krát po sebe zadáte nesprávny PIN
  • zablokovaniu ePZP v prípade, ak dôjde k strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu ePZP
Po zadaní bezpečnostných otázok môžete odblokovanie ePZP riešiť prostredníctvom Samoobslužného portálu, v opačnom prípade budete musieť osobne navštíviť pobočku NCZI v Bratislave.
Pri strate, odcudzení alebo poškodení ePZP musíte bezodkladne kontaktovať Call Centrum NCZI, ktoré ho zablokuje.

Ako zmeniť PIN?
 
 • V menu Samoobslužného portálu si vyberte voľbu Zmena bezpečnostných informácií – Zmena PIN kódu – zadajte súčasný PIN, ktorý vám bol zaslaný a zadajte nový PIN, pre vás ľahko zapamätateľný (PIN musí obsahovať 6-miestne číslo, min. tri rôzne čísla).

Ako odblokovať ePZP?
 
V prípade zablokovania ePZP (5-krát za sebou zadáte nesprávny PIN) postupujte nasledovne:

 • V menu Samoobslužného portálu si vyberte voľbu Riešenie problémov s kartami - Zablokovaná karta.
 • Vaša autentifikácia prebehne po zadaní odpovedí na bezpečnostné otázky.
 • Zadajte nový PIN a vaše zadanie potvrďte.

V prípade nejasností alebo informácií ohľadne inštalácie ePZP čítačky, kontaktujte Call Centrum NCZI na tel. čísle 02/32 35 30 30 v pracovných dňoch od 7.00 h do 17.00 h.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018