Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS)/Zdravotnícky pracovník (ZPr) - ePZP

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
 
Zdravotnícky pracovník využíva elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) na elektronické podpisovanie zdravotných záznamov, ktoré sú zasielané do systému ezdravie a v elektronickom zdravotníctve slúži ako náhrada jeho doterajšej pečiatky.
Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče podľa osobitného predpisu a certifikáty. ePZP slúži zdravotníckemu pracovníkovi na:
  • identifikáciu a autentifikáciu v systéme ezdravie
  • elektronický podpis zdravotných záznamov, ktorý zabezpečí ich bezpečné zasielanie do systému ezdravie a zabraňuje ich zneužitiu,
  • zabezpečenie dôvernosti zdravotných záznamov.

Vydávanie elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov (ePZP) je v pôsobnosti Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017