Bezpečnosť

V rámci Programu implementácie elektronického zdravotníctva sa kladie vysoký dôraz na zabezpečenie údajov a celkovú bezpečnosť riešenia na troch úrovniach:
 
Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS)
 
  • Rozdelenie databáz demografických a klinických údajov – bez plávajúceho kľúča nie je možné spárovať demografický údaj (meno, rodné číslo) s klinickým údajom (medikačná história, diagnóza,...). Ak by sa aj niekto dostal do jednej z databáz, nedostane kompletnú informáciu o konkrétnom človeku.
  • Využitie existujúceho dátového centra Ministerstva financií SR.
  • Zaznamenávanie prístupov – pacient si môže skontrolovať, kto a kedy pristupoval k jeho osobným dátam.

Komunikácia
 
  • prenos výhradne depersonifikovaných dát (spolu s tokenom, ktorý v centre dokáže priradiť konkrétny záznam konkrétnemu pacientovi),
  • prenos šifrovaných dát,
  • využitie elektronického podpisu – vždy možné zistiť, kto daný záznam vytvoril.

Informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS)
 
  • IS PZS musia prejsť bezpečnostnou a integračnou certifikáciou (u dodávateľov),
  • overenie bezpečnosti pripojenia systémom,
  • fyzická bezpečnosť u PZS – Bezpečnostný projekt (mimo riešenia PieH, ale pod kontrolou MZ SR),
  • identifikácia pacienta len na základe identifikačného predmetu.