Belgique/België

Belgium flag

france  Nederland  Deutschland


Beste burgers van Europese Unie lidstaten,


Welkom op het blad die basis informatie levert over de medische hulp aangeboden in de Slowaakse Republiek ! Door zijn inhoud, is het blad bestemd vooral voor toeristen en bezoekers die voor korte tijd op het grondgebied van Slowakije verblijven en niet verzekerd zijn door het medische verzekeringsysteem uit de Slowaakse Republiek. Indien u belangstelling heeft in aanvullende informatie, treft u enkele links op het einde van huidig document.


Gedurende het bezoek in de Slowaakse Republiek kunnnen de volgende levensituaties voorkomen die het leveren van medische hulp vereisen:


 • Het ontstaan van een  levensgevaarlijke toestand
 • Het ontstaan van een gezondheidsprobleem
 • Spontane bevalling


Het ontstaan van een  levensgevaarlijke toestand

Indien er bij een persoon zich een levensgevaarlijke toestand voordoet  of een toestand waardoor een vitale functie wordt aangetast, is het noodzakelijk om de coordinatiecentra van het ambulance/ziekenwagen geintegreerde systeem te bellen die een mobiele ambulance van de ambulance dienst zullen versturen naar de patiënt toe.


Het telefoonnummer van coordinatiecentra is: 112


Dit  telefoonnummer is gratis, werkt  non-stop 24 uur per dag en kan gebeld worden vanuit iedere telefoon. De ambulance dienst bedekt het gehele grondgebied van de Slowaakse Republiek.


 • ♥ Het misbruik van deze telefoonlijn wordt wettelijk gestrafd


Bij de ontvang van 112 oproep wordt het telefoonnummer van de persoon die belt  automatisch geidentificeerd en het adres van de vaste telefoon of de plaats van de mobiele telefoon wordt  gespoord. Indien u weet waar u zich bevindt, is het noodzakelijk  uw plaats door te geven aan  de operateur.


Op deze spoedlijn 112 kunt u in het Tsjechisch communiceren en afhankelijk van de administratieve grondgebied, in het Rusisch, Hongaars of Pools. De operateurs van 112 lijn zijn gedeeltelijk in staat om de oproepen in het Engels, Duits, of Frans op de lossen.


Behalve het melden van de plaats, is het noodzakelijk de toestand die zich voordeed te beschrijven aan de operateur, beschrijving die de volgende informatie inhoudt:


 • wat er gebeurd is;
 • het aantal personen die aangetast zijn door betreffende toestand;
 • het bewust zijn en de aanwezigheid van reacties bij betreffende personen;
 • wat voor klachten heeft betreffende persoon;


Het ontstaan van een  gezondheidsprobleem

Indien er een gezondheidsprobleem zich voordoet bij een persoon dat opgelost moet worden maar niet levensgevaarlijk is, zal medische hulp aangeboden worden door de kinderarts (indien betreffende persoon jonger is dan 18 jaar) of door de arts (indien betreffende persoon 18 jaar is of ouder). Indien nodig, zal de persoon verwezen worden naar een specialist of naar het ziekenhuis. In het geval van tandheelkundige problemen, kunt u zich rechtstreeks wenden tot een tandartspraktijk.


Indien u problemen heeft met het lokaliseren van een  artspraktijk of tandartspraktijk kunt u naar het  ziekenhuis toe gaan, waarvan u toegewezen zult worden naar een bepaalde praktijk.


Behalve normale afspraakuren van 7:00 tot 15:30, kunt u zich wenden tot de medische spoedeisende dienst  indien u een doordringend probleem heeft. Afhankelijk van de leeftijd van de zieke persoon, is het noodzakelijk om zich te wenden tot de spoedeisende dienst kindergeneeskunde (indien betreffende persoon jonger dan 18 jaar is) of tot de spoedeisende dienst voor volwassenen (indien betreffende persoon 18 jaar is of ouder). In het geval van tandheelkundige problemen dient u zich te wenden tot de spoedeisend tandheelkundige dienst.


Indien de medische spoedeisende dienst niet geopend is of er een probleem onstaat in verband met het lokaliseren, zal de zieke persoon onderzocht worden op de afdeling  ΄Patiëntenontvang‘ van enige ziekenhuis.


Indien de betreffende persoon wordt naar het ziekenhuis verwezen voor opname, levert het ziekenhuis de complexe medische hulp inbegrepen sanitaire middelen, de voor de behandeling benodigde geneesmiddelen en de nodige standaard gedurende het verblijf in het ziekenhuis zoals: beddengoed, ziekenhuiskleren en handdoek. Het gebruik van toiletpapier, pijamas en gepaste schoenen wordt aanbevolen.


Na ontslag uit ziekenhuis zal de persoon geinstrueerd worden met betrekking tot de geneesmiddelen regime en de navolgende stappen; de nodige geneesmiddelen voor de komende drie dagen zullen geleverd worden alsmede de ontslagbrief die uitgereikt zal worden aan de huisarts in het land van afkomst, die opgemaakt zal  worden in het  Slowaaks.


Spontane bevalling

In het geval van spontane bevalling bij een zwangere, dient deze zich te melden op de ΄Patiëntenontvang‘ van het ziekenhuis. Indien de bevalling ingewikkeld is, dient u het nummer 112 van coordinatiecentra te bellen die een ambulance zullen versturen. In het ziekenhuis, zal de zwangere en het kind de standaard hulp aangeboden worden tijdens bevalling en postnataal.


Farmaceutische  hulp

Farmaceutische hulp binnen de Slowaakse Republiek houdt in: het leveren, de voorbereiding, de controle, het opslaan, de afgifte van geneesmiddelen met uitzondering van  voorbereiding van geneesmiddelen die bestemd zijn aan transfusie, sanitaire middelen, uitzending van geneesmiddelen per post, het leveren van specialist  informaties  met betrekking tot geneesmiddelen, sanitaire  voorwerpen en consultaties in verband met het vaststellen en volgen van behandeling met geneesmiddelen.


Geneesmiddelen kunnen afgegeven worden  door middel van voorschrift of zonder. Geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift is nodig kunnen gekocht worden in apotheken. Daarvoor dienen patiënten hun totale waarde te betalen. Geneesmiddelen die afgegeven worden  door middel van een voorschrift van de arts kunnen totaal of gedeeltelijk vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij.


Sanitaire  voorwerpen kunnen  verbonden zijn aan de medische voorschrift of  vrij verkocht. Sanitaire  voorwerpen die vrij verkocht worden kunnen aangeschaft worden in apotheken of in afgifte centra en de patiënt zal de gehele warde van deze afrekenen. Sanitaire  voorwerpen die  verbonden zijn aan de medische voorschrift kunnen totaal of gedeeltelijk vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij.


Informatie met  betrekking tot  medische verzekering en tarieven

Wanneer de UE verzekerde de Slowakije grondgebied binnenkomt, zou hij door een medische verzekering moeten beschikken. Dit kan bewezen worden, indien nodig, op vertoon van de Europese Verzekeringskaart (EHIC) of een vergelijkbare certificaat. Indien de verzekerde niet kan bewijzen dat hij een medische verzekering heeft, dient hij volledig te betalen voor de medische hulp, geneesmiddelen  en sanitaire  voorwerpen.


Op basis van EHIC of een vergelijkbare certificaat, heeft de UE verzekerde het recht op medische hulp,  zoals gevraagd door zijn gezondheidstoestand, tijdens zijn voorgesteld verblijf. Dit betekent dus dat hij niet genoodzaakt is om eerder naar huis te gaan dan gepland.
De medische hulp waarvoor de verzekerde met opzet naar Slowakije is gekomen wordt niet beschouwd als noodzakelijke medische hulp.


Bij onderzoek in medische praktijken, in het ziekenhuis of tijdens het ophalen van geneesmiddelen of sanitaire  voorwerpen dient  een identiteitsbewijs en een geldige verklaring omtrent de medische verzekering vertoond te worden – EHIC of  vergelijkbare certificaat.


Informatie over artsen die overeenkomsten hebben gesloten met  verzekeringsmaatschappijen in de plaats waar ze zich bevinden en overige informatie in verband met de medische hulp tijdens het beperkte verblijf in  Slowaakse Republiek  kunt u vinden bij  verzekeringsmaatschappijen:Tijdens uw verblijf in Slowaakse Republiek kunt u situaties ondervinden die het gebruik van medische hulp vereisen. Bij toepassing van UE –en EHP Reglementen is het gebruik van medische hulp nodig in medische instellingen die behoren tot het net van openbare medische verzekeringen. Ze voeren het logo van de betreffende  verzekeringsmaatschappij bij de binnenkomst op de praktijk, instelling.


De kosten in verband met de medische hulp in Slowaakse Republiek  bij medische instellingen binnen het net van openbare medische verzekeringen zullen vergoed worden door de slowaakse huis voor verzekeringen onder dezelfde omstandigheden als voor de autochtone verzekerde, dat wil zeggen dat de UE verzekerde dezelfde belastingen betaalt als de slowaakse verzekerden.


Geneesmiddelen en sanitaire voorwerpen worden vergoed door de openbare medische verzekering.
Reglementen van Ministerie van Gezondheid in Slowaakse Republiek  bepalen welke geneesmiddelen en sanitaire voorwerpen worden volledig vergoed en welke worden gedeeltelijk betaald door de patiënt.


In het geval van particulier medische praktijken en ziekenhuizen, is het vorafgaande informeren naar de tarieven van medische hulp noodzakelijk, omdat deze gedeeltelijk vergoed of niet vergoed kunnen worden   door de medische verzekering.


 • ♥ Dienst Opsporing en Redding uit het jaar 2006 wordt niet bedekt door de medische verzekering. Voor bergentoerisme en bergensporten wordt een commerciële verzekering aanbevolen.
 • ♥ Het vervoer van de UE verzekerde vanuit Slowakije naar het land waar deze wordt verzekerd wordt niet vergoed door de medische verzekering.


In de Slowaakse Republiek  gelden de volgende tarieven:


 • Heffing voor het bezoek naar de spoedeisende dienst ter waarde van 1.99 Є (wordt niet betaald indien de verzekerde wordt opgenomen in het ziekenhuis na consultatie)
 • Heffing voor apotheek voorschrift ter waarde van 0,17 Є
 • Heffing voor spoedeisend apotheek voorschrift (na 22:00 uur) ter waarde van 0,33 Є
 • Heffing voor het  sanitaire voorwerpen afgiftebewijs, afgegeven  door gespecialiseerde instellingen,  ter waarde van 0,17 Є.
 • Heffing voor de patiëntbegeleider in het ziekenhuis ter waarde van 3,32 Є/dag (ziekenhuisopname wordt niet betaald voor de begeleider van een kind dat jonger dan 3 jaar is, de moeder die borstgeeft aan de zuigeling evenals de begeleider van een persoon die jonger dan 18 is en in het ziekenhuis is opgenomen  voor gynecologische behandeling).