Sverige

Sweden flag

Sweden flag

Bästa medborgare i EU medlemsländer,


Välkommen till sidan med bakgrundsinformation om hälsovårdstjänsterna i den slovakiska republiken! Beroende på innehållet är sidorna utformade i första hand för turister och besökare som kommer till Slovakien på ett kort besök och inte ingår i det slovakiska hälsovårdssystemet. Om du vill ha ytterligare detaljerad information finns länkar till respektive instanser nederst på denna sida.


Under besök i Slovakien kan följande situationer uppstå och som kräver hjälp med hälsovård:

 • ett livshotande hälsoförhållande
 • hälsoproblem
 • plötslig barnafödande


Ett livshotande hälsoförhållande

Om ett hälsoförhållande som hotar en persons liv inträffar ska du ringa samordningscentralen inom det integrerade ambulans-/räddningssystemet vilken då omedelbart skickar en ambulans.


Samordningscentralens telefonnummer: 112


Samtal till detta nödtelefonnummer är kostnadsfria, och linjen är tillgänglig dygnet runt från alla typer av telefoner. Ambulanstjänsten täcker hela Slovakien.

 • ♥ Missbruk av denna hotline är straffbar enligt lag.


När en 112-påringning sker identifierar systemet automatiskt den uppringande telefonens nummer och adressen för den fasta telefonen eller mobiltelefonens geografiska läge. Om du vet var du befinner dig ska du berätta detta för 112-operatören. Nödlinjen 112 låter dig tala det tjeckiska språket, och beroende på det administrativa området, ryska, ungerska eller polska. Operatörerna på nödlinjen 112 kan i vissa fall även besvara samtal på engelska, tyska eller franska.


Förutom var du befinner dig ska du även beskriva situationen du befinner dig i såsom:

 • vad som hänt;
 • antal i situationen inblandade personer;
 • om de inblandade personerna är vid medvetande kan tala;
 • exakt vad den inblandade personen klagar över. 


I händelse av hälsoproblem

Om en person får problem med hälsan, dock ej livshotande, och behöver hjälp, finns en barnavårdscentral (för personer under 18 år) eller en allmänläkares mottagning (för personer över 18 år). Om så erfordras kommer personen att remitteras till en specialist eller ett sjukhus. Vid problem med tänderna kan du gå direkt till en tandvårdscentral.


Om du har problem med att hitta en sjukvårds- eller tandvårdscentral ska du gå direkt till ett sjukhus där du får anvisningar om hur att komma till en central.


Om du drabbas av akut hälsoproblem under icke normal mottagningstid, 07:00 to 15:30, var god kontakta första hjälpentjänsten. Beroende på den sjuke personens ålder ska du kontakta första hjälpentjänsten för barn (om personen är under 18 år) eller första hjälpentjänsten för vuxna (om personen är 18 år eller äldre). Vid problem med tänderna ska du rådgöra med första hjälpentjänsten för tandvård.


Om centralen för första hjälpen inte är öppen, eller du har problem med att hitta den, ska den sjuka personen tas till mottagningsavdelningen på ett sjukhus.


Om den sjuke personen remitteras till ett sjukhus kommer detta att tillhandahålla full sjukvårdstjänst inklusive mediciner och kommer att ta hand om patientens alla behov (sängkläder, sjukhuskläder och handdukar). Patienter rekommenderas medföra eget toalettpapper, nattdräkt och lämplig fotbeklädnad.
 

Vid utskrivning från sjukhuset kommer patienten att meddelas vilken medicin ha/hon ska ta, och kommer att förses med denna medicin för de kommande tre dagarna. Ett utskrivningsintyg på det slovakiska språket kommer att överlämnas för patienten att uppvisa för sin egen läkare i hemlandet. 


Plötsligt barnafödande

I händelse av plötsligt barnafödande ska den gravida kvinnan gå till mottagningsavdelningen på ett sjukhus. Vid komplikationer ska du ringa 112 vilken då skickar en ambulans till den angivna adressen. Det sjukhus till vilket kvinna förs kommer att tillhandahålla normal hjälp för modern och barnet.  


Hjälp med apotekstjänster

Apotekstjänsten i Slovakien omfattar: försäkring, tillredning, provning, lagerhållning och distribution av farmaceutiska preparat (utom tillredning av blodöverföringspreparat och sanitetsartiklar), leverans av medicinska förpackningar, tillhandahållande av specialiserad information om utskrivning av mediciner, hälsovårdsartiklar samt råd angående recept och övervakning av behandling med farmaceutika.


Mediciner kan erhållas mot recept eller köpas fritt. Icke receptbelagd medicin kan köpas på apoteken. Patienten betalar själv för dessa. Kostnaderna för mediciner som erhålls mot läkares recept kan helt eller delvis täckas av försäkringsbolaget.


Hälsovårdsartiklar kan erhållas mot recept eller köpas fritt. Icke receptbelagda artiklar kan köpas på apoteken. Patienten betalar själv för dessa. Kostnaderna för Hälsovårdsartiklar som erhålls mot läkares recept kan helt eller delvis täckas av försäkringsbolaget.


Information om sjukvårdsförsäkring och avgifter

Vid inresa i Slovakien ska den sjukvårdsförsäkrade EU-medborgaren medföra sjukförsäkringsbrevet och, om så erfordras, kunna uppvisa bevis på denna försäkring i form av ett gemensamt europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) eller motsvarande intyg. Om det inte kan påvisas att han/hon har en gällande sjukförsäkring måste han/hon betala samtliga sjukvårdskostnader inklusive eventuella ambulanstransporter, mediciner och sjukvårdsartiklar som han/hon kan behöva under vistelsen i Slovakien.


Enligt EHIC eller motsvarande intyg har den i EU sjukförsäkrade medborgaren rätt till erforderlig sjukvård för sitt förhållande och endast under hans/hennes planerade vistelse i Slovakien. Detta innebär att han/hon inte kommer att tvingas återvända hem tidigare än planerat. Hälsovårdstjänster för en inom EU sjukförsäkrad person som avsiktligt reser till Slovakien för att erhålla vård anses inte vara nödvändig hälsovård.
 

När besökaren genomgår läkarundersökning på en sjukvårdscentral, eller när han/hon hämtar mediciner eller hälsovårdsartiklar, ska besökaren kunna uppvisa giltig identitetshandlig och ett giltigt sjukförsäkringsbrev – EHIC eller motsvarande.


Information om läkare som har överenskommelser med försäkringsbolagen i det område besökaren vistas i såväl som annan information i samband med hälsovårdstjänster i Slovakien kan hittas hos följande försäkringsbolag:


Under besöket i Slovakien kan du hamna i situationer där du behöver hjälp från sjukvården. I enlighet med EU och EHP lagstiftning får du endast anlita allmänna sjukvårdsfaciliteter anslutna till den allmänna sjukförsäkringen. Dessa institutioner markeras med de anslutna försäkringsbolagens respektive logotyp vid ingången till respektive institution och center.


Kostnader för hälsovård som erhållits under vistelsen i Slovakien från institutioner anslutna till den allmänna sjukvårdsförsäkringen kommer att återbetalas av det slovakiska försäkringsbolaget till innehavare av en EU sjukvårdsförsäkring. Villkoren är samma som för slovakiska medborgare med sjukförsäkring, vilket innebär att personer med EU sjukförsäkring erlägger samma skatter som de slovakiska försäkringstagarna.


Mediciner och hälsovårdsartiklar täcks av den allmänna sjukförsäkringen. Slovakiska hälsovårdsministeriets bestämmelser redovisar exakt vilka mediciner och hälsovårdsartiklar är helt kostnadsfria och vilka skall delvis betalas av patienten.
 

För privata kliniker och sjukhus rekommenderas att i förväg undersöka kostnader för behandling då kostnaderna ofta täcks endast delvis eller inte alls av sjukförsäkringen.

 • ♥ Med början 2006 är den alpina räddningstjänsten inte längre inkluderad i sjukförsäkringen. Vid utflykter och andra aktiviteter i bergsområden rekommenderas att ta ut en speciell försäkring.
 • ♥ Sjukförsäkringen omfattar inte transport av en inom EU försäkrad person från Slovakien till det land där medborgarens försäkring är utställd.


Följande avgifter tillämpas inom Slovakien:

 • Besök på akutmottagning = € 1,99 (denna avgift erläggs inte om försäkringstagaren är inlagd på sjukhus efter undersökning);
 • Recept för medicin = € 0,17
 • Recept för medicin efter normal tjänstetid (efter kl. 22:00) = € 0,33
 • Intyg om erhållna hälsovårdsartiklar från speciella centraler = € 0,17
 • Patientsällskap under sjukhusvistelse = € 3.32 per dag (avgiften utgår inte för sällskap till intagna barn under 3 år, ammande mödrar och sällskap till barn under 8 år som genomgår behandling mot cancer).