Slovenija

Slovenia flag

Slovenia flag

Dragi državljani držav članic Evropske unije,


dobrodošli na spletni strani, ki predstavlja osnovne informacije o zdravstvenem varstvu v okviru Slovaške republike. Vsebinsko je stran namenjena predvsem za turiste in obiskovalce Slovaške, ki niso vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja Slovaške republike. Če vas zanimajo dodatne informacije, boste na koncu našli povezave do ustreznih virov informacij. 


Med obiskom Slovaške republike se vam lahko zgodijo naslednje življenjske situacije, ki bodo zahtevale zdravstveno nego:

 • Življenje ogrožajoča stanja
 • Zdravstveni zapleti 
 • Nepričakovan porod


Življenje ogrožajoča stanja

V primeru, da pri osebi nenadoma nastane zdravstveno stanje, ki neposredno ogroža njeno življenje ali osnovne življenjske funkcije, pokličite koordinacijski center integriranega reševalnega sistema, ki bo prizadeti osebi poslal mobilno ambulanto reševalne zdravstvene službe.


Telefonska številka koordinacijskih centrov: 112


Ta številka je brezplačna, deluje neprekinjeno 24 ur dnevno iz kateregakoli telefona. Reševalno področje službe za reševalno zdravstveno nego je celotno ozemlje Slovaške republike.

 • ♥ Zloraba koordinacijske telefonske številke je kazniva.


Pri sprejemu klica na številko 112 se samodejno identificira kličoča številka in lokalizira naslov stacionarnega telefona ali položaj mobilnega telefona. Če pa veste, kje se nahajate, sporočite to operaterju. Na telefonski številki 112 se lahko sporazumete v češkem jeziku, v odvisnosti od ozemeljskega področja tudi v ruskem, madžarskem in poljskem jeziku. Operaterji na številki 112 so delno sposobni sprejeti tudi klice v angleškem, nemškem in francoskem jeziku.


Razen navedbe stanja je potrebno opisati operaterju tudi stanje, in sicer v obsegu:

 • kaj se je zgodilo,
 • število oseb, ki so prizadete v dogodku,
 • ali so prizadete osebe pri zavesti in se odzivajo,
 • katere konkretne težave prizadeta oseba navaja.


Zdravstveni zaplet

Če pri osebi pride do zdravstvenega zapleta, ki ga je potrebno rešiti, a ne predstavlja neposredne grožnje za življenje prizadete osebe, zdravstvena nega ji bo zagotovljena v ambulanti splošnega zdravnika za otroke ali mladino (če je prizadeta oseba mlajša od 18 let) ali za odrasle (če je prizadeta oseba stara 18 in več let). Če je potrebno, oseba bo napotena na pregled k specialistu ali v bolnišnico. V primeru stomatoloških težav lahko obišče neposredno stomatološko ambulanto.


Če imate težave z iskanjem ambulante, poiščite najbližjo bolnišnico, kjer vas bodo usmerili v konkretno ambulanto.


Izven običajnega ordinacijskega časa se v času od 15:30 do 7:00 z akutno zdravstveno težavo obrnite na medicinsko službo prve pomoči. V odvisnosti od starosti prizadete osebe je potrebno obiskati zdravniško službo prve pomoči za otroke in mladino (če je prizadeta oseba mlajša od 18 let) ali zdravniško službo prve pomoči za odrasle (če je prizadeta oseba stara 18 in več let). V primeru stomatološkega zdravstvenega zapleta je potrebno obiskati stomatološko zdravstveno službo prve pomoči.


Če zdravstvena služba prve pomoči ni odprta, ali pa imate težave z njenim iskanjem, prizadeto osebo bodo oskrbeli na centralnem sprejemu katerekoli bolnišnice.  


Če je prizadeta oseba napotena v bolnišnico za hospitalizacijo, bolnišnica ji bo zagotovila kompleksno zdravstveno nego vključno z medicinskim materialom in pripomočki, zdravili povezanimi z zdravljenjem in osnovni standard, ki je potreben za bivanje v bolnišnici kot so posteljnina, bolnišnična oblačila in brisača. Priporočamo priskrbeti lastne higienske potrebščine, toaletni papir, pižamo, kopalni plašč in primerno obutev.


Po odpustu iz bolnišnice bo oseba poučena o nadaljevanju zdravljenja in nadaljnjem postopku, dobila bo potrebna zdravila za naslednje tri dni in odpustnico v slovaškem jeziku, ki jo izroči zdravniku v svoji državi.  


Nenaden porod

V primeru, da pri ženski pride do nenadnega poroda, je potrebno priti v sprejemno pisarno bolnišnice. Če je porod povezan z zapleti, se je potrebno obrniti na številko 112 koordinacijskih centrov, ki pošlje mobilno ambulanto. V bolnišnici bo ženski in otroku zagotovljena standardna porodna in poporodna zdravstvena nega.


Lekarniška dejavnost in izdaja medicinskih pripomočkov 

Lekarniška dejavnost na Slovaškem vsebuje zagotavljanje, pripravo, preverjanje, hrambo in izdajo zdravil z izjemo priprave transfuzijskih pripravkov in medicinskih pripomočkov, pošiljanje zdravil, nudenje strokovnih informacij o zdravilih in medicinskih pripomočkih ter konzultacije pri določanju in spremljanju postopka zdravljenja.


Zdravila se izdajajo na recept, ali so v prosti prodaji. Zdravila v prosti prodaji lahko kupite brez recepta v lekarni. Bolnik takšna zdravila plača v polnem znesku. Zdravila na recept zavarovalnica plača v celoti ali delno.


Medicinski pripomočki se izdajajo na napotnico ali pa so v prosti prodaji. Pripomočke v prosti prodaji lahko kupite v lekarni ali prodajalni medicinskih pripomočkov in jih plačate v celoti. Zdravstvene pripomočke na napotnico zdravstvena zavarovalnica plača v celoti ali pa delno.


Informacije o zdravstvenem zavarovanju in taksah

Pri vstopu na Slovaško naj bi imel zavarovanec EU sklenjeno zdravstveno zavarovanje. To dejstvo bo moral v primeru zdravstvene nege izkazati z Evropsko izkaznico zdravstvenega zavarovanja (EHIC) ali z Nadomestnim potrdilom. Če zavarovanec ne more izkazati, da je zdravstveno zavarovan, mora ambulantno oskrbo, zdravila in medicinske pripomočke  plačati v celoti.


Na podlagi EHIC, ali Nadomestnega potrdila ima zavarovanec EU pravico do potrebne zdravstvene nege, ki jo zahteva njegovo zdravstveno stanje glede na predvideno trajanje bivanja. Zaradi zagotavljanja potrebne zdravstvene nege se mu ne bo treba vrniti domov prej, kot je načrtoval. Kot potrebna zdravstvena nega ne šteje zdravstvena nega, zaradi katere zavarovanec EU zavestno pripotuje na Slovaško.


Pri ambulantnem zdravljenju, bolnišničnem zdravljenju ali izdaji zdravil oz. medicinskih pripomočkov je potrebno predložiti osebni dokument in veljavno potrdilo o zavarovanju – EHIC ali Nadomestno potrdilo.


Informacije o pogodbenih zdravnikih v kraju bivanja in druge informacije, ki se nanašajo na zdravstveno nego v času začasnega bivanja na Slovaškem, lahko pridobite v podružnicah zdravstvenih zavarovalnic:


Med obiskom Slovaške republike se vam lahko zgodijo življenjske situacije, ki zahtevajo zdravstveno oskrbo. Zaradi uveljavitve Uredb EU in EGP je potrebno poiskati medicinsko pomoč v zdravstvenih ustanovah, ki so vključene v mrežo javnega zdravstvenega zavarovanja in so označene z logotipom pogodbene zdravstvene zavarovalnice pri vhodu v ambulanto, ustanovo.


Stroški nudenja zdravstvene nege za zavarovance EU v Slovaški republiki v ustanovah vključenih v javno zdravstveno zavarovanje plača slovaška zdravstvena zavarovalnica ob enakih pogojih kot jih plača za domače zavarovance. To pomeni, da zavarovanec EU plača takse, ki jih plačajo tudi slovaški zavarovanci. 


Zdravila in medicinski pripomočki se plačajo iz javnega zdravstvenega zavarovanja. Ukrep Ministrstva za zdravje Slovaške republike točno določa, katera zdravila in medicinske pripomočke se plačajo v celoti in katera bolnik delno doplača. 


V primeru zasebnih ambulant in bolnišnic je potrebno pridobiti informacije o plačilu zdravstvenih storitev vnaprej, kajti zdravstveno zavarovanja jih lahko pokriva le v omejenem obsegu, ali pa sploh ne.

 • ♥ Gorska reševalna služba od leta 2006 ni plačana iz zdravstvenega zavarovanja. Za gorski turizem in športe priporočamo sklenitev komercialnega zavarovanja.
 • ♥ Iz zdravstvenega zavarovanja tudi ni plačan prevoz zavarovanca EU iz Slovaške v njegovo državo zavarovanja.


V Slovaški republiki se plačujejo naslednje takse:

 • Plačilo nujne medicinske pomoči v znesku 1.99 € (taksa se ne plača, če je zavarovanec po pregledu hospitaliziran)
 • Plačilo za recept v lekarni v znesku 0.17 €
 • Plačilo za recept v dežurni lekarni (po 22:00) v znesku 0.33€
 • Plačilo za napotnico pri izdaji medicinskih pripomočkov v znesku 0,17 €
 • Plačilo takse za spremstvo bolnika v bolnišnici 3,32 €/dan  (bivanja v bolnišnici ne plača oseba, ki spremlja v bolnišnici otroka do treh let starosti, doječa mater z dojenčkom in oseba, ki spremlja osebo do osemnajstega leta starosti, ki je sprejeta zaradi onkološkega zdravljenja)