România

Romania flag

Romania flag

Dragi cetăţeni ai statelor Uniunii Europene,


Bine aţi venit pe pagina care furnizează informaţii de bază referitoare la asistenţa medicală oferită în Republica Slovacă! Prin conţinutul său, pagina este destinată mai ales turiştilor şi vizitatorilor care poposesc pe teritoriul Slovaciei pentru scurt timp şi care nu sunt incluşi în sistemul de asigurări medicale din Republica Slovacă. În cazul în care sunteţi interesaţi de informaţii mai detaliate, la sfârşit găsiţi link-urile corespunzătoare.


În timpul vizitei în Republica Slovacă, se pot ivi următoarele situaţii de viaţă care necesită furnizarea de asistenţă medicală:

 • Apariţia unei stări care periclitează viaţa
 • Apariţia unei probleme de sănătate
 • Naştere spontană


Apariţia unei stări care periclitează viaţa

În cazul în care la o persoană apare o stare de sănătate care periclitează viaţa acesteia sau o funcţie vitală, este necesar să sunaţi la centrele de coordonare ale sistemului integrat de ambulanţă/salvare, care vor trimite după pacient o ambulanţă mobilă a serviciului de ambulanţă.


Numărul centrelor de coordonare: 112


Acest număr este gratuit, funcţionează non- stop 24 de ore şi poate fi accesat de pe orice telefon. Serviciul de ambulanţă acoperă întreg teritoriul Republicii Slovace.

 • ♥ Abuzarea de această linie telefonică se pedepseşte prin lege.


La primirea apelului la numărul 112 se identifică automat numărul celui care sună şi se localizează adresa telefonului fix sau poziţia telefonului mobil. Dacă ştiţi unde vă aflaţi, este necesar să comunicaţi operatorului poziţia dumneavoastră. La această linie telefonică de urgenţă 112 puteţi comunica în limba cehă şi, în funcţie de  teritoriul administrativ, în limba rusă, maghiară sau poloneză. Operatorii liniei 112 sunt parţial capabili să soluţioneze apelurile în limba engleză, germană sau franceză.


În afară de anunţarea poziţiei, este necesar să descrieţi operatorului situaţia care s–a produs, descrierea conţinând următoarele informaţii:

 • ce s-a întâmplat,
 • numărul persoanelor care sunt afectate de situaţia produsă,
 • prezenţa cunoştinţei şi a reacţiilor la persoanele afectate,
 • ce fel de probleme reclamă persoana afectată.


Apariţia problemei de sănătate

În cazul în care la o persoană apare o problemă de sănătate care trebuie rezolvată, dar care nu periclitează neapărat viaţa acesteia, i se va oferi asistenţă medicală la cabinetul medicului pediatru (dacă persoana afectată are mai puţin de 18 ani) sau al medicului generalist (dacă persoana afectată are 18 ani sau mai mult). La nevoie, persoana va fi trimisă la un medic specialist sau la spital.  În cazul unor probleme stomatologice, puteţi merge direct la un cabinet stomatologic.


În cazul în care aveţi probleme cu localizarea unui cabinet medical sau stomatologic, mergeţi la un spital, de unde vă vor îndruma către anumit cabinet.


În afara orelor obişnuite de consultaţii de la 7:00 până la 15:30, dacă aveţi o problemă acută, vă puteţi adresa serviciului medical de prim ajutor. În funcţie de vârsta persoanei afectate, este necesar să vă adresaţi serviciului medical pediatric de prim ajutor (dacă persoana afectată are mai puţin de 18 ani) sau serviciului medical  de prim ajutor pentru adulţi (dacă persoana afectată are 18 ani sau mai mult). În cazul unei probleme de sănătate de ordin stomatologic, trebuie să vă adresaţi serviciului stomatologic medical de prim ajutor.


În cazul în care serviciul medical de prim ajutor nu este deschis sau apare o problemă privind localizarea, persoana afectată de acea problemă de sănătate va fi examinată la centrul „Primiri” al oricărui spital.


În cazul în care persoana afectată va fi trimisă la spital pentru internare, spitalul îi va asigura asistenţă medicală complexă, inclusiv obiectele sanitare, medicamentele necesare tratamentului şi standardul de bază necesar pe perioada spitalizării, cum ar fi: lenjeria de pat, haine de spital şi prosop. Se recomandă asigurarea hârtiei igienice, a pijamalelor şi a încălţămintei adecvate.


După ieşirea din spital, persoana va fi instruită cu privire la regimul de medicamentaţie şi la următorii paşi, i se vor asigura medicamentele necesare pentru următoarele trei zile şi i se va redacta biletul de externare în limba slovacă, pe care îl va înmâna medicului din ţara sa.


Naştere spontană

În cazul de naştere spontană la gravidă, este necesar ca aceasta să se prezinte la centrul de primiri al spitalului. Dacă naşterea prezintă complicaţii, este necesar să apelaţi la numărul 112 la centrele de coordonare, care vor trimite o ambulanţă. La spital, femeii şi copilului li se va oferi asistenţa standard pe perioada naşterii şi postnatal.


Asistenţa farmaceutică

Asistenţa farmaceutică în cadrul Republicii Slovace include: asigurarea, pregătirea, controlul, depozitarea, eliberarea medicamentelor cu excepţia pregătirii medicamentelor pentru transfuzie şi a obiectelor sanitare, transmiterea medicamentelor prin colet, oferirea de informaţii de specialitate despre medicamente, obiecte sanitare şi consultaţii legate de stabilirea şi urmărirea tratamentului medicamentos.


Medicamentele pot fi eliberate pe bază de reţetă sau la liber. Medicamentele la liber  se pot cumpăra din farmacii fără prescripţie medicală.  Pacienţii le achită la valoarea lor totală. Medicamentele eliberate pe baza reţetei de la medic pot fi acoperite, în totalitate sau parţial, de casa de asigurări. 


Obiectele sanitare sunt legate de prescripţia medicală sau vândute la liber. Obiectele sanitare la liber se pot cumpăra din farmacii sau de la punctele de eliberarea a acestora, iar pacientul le va achita la valoarea lor totală. Obiectele sanitare pe bază de prescripţie medicală  pot fi acoperite, în totalitate sau parţial, de casa de asigurări.


Informaţii legate de asigurarea medicală şi tarife

Când intră pe teritoriul Slovaciei, asiguratul UE ar trebui să fie asigurat medical. Acest fapt ar trebui să-l dovedească, la nevoie, prin Cardul European de Asigurat (EHIC) sau printr-un certificat similar. Dacă asiguratul nu poate dovedi că este asigurat medical, asistenţa ambulatorie, medicamentele şi obiectele sanitare trebuie să şi le achite în totalitate.


Pe baza EHIC sau pe baza certificatului similar, asiguratul UE are dreptul la asistenţă medicală, aşa cum o reclamă starea lui de sănătate în limitele duratei de şedere presupuse. Deci, aceasta înseamnă că nu este nevoit să se întoarcă acasă mai repede decât s-a plănuit. Nu se consideră asistenţă medical necesară acea asistenţă medicală, pentru care asiguratul UE a venit intenţionat în Slovacia.


La examinarea în cabinetele medicale, în spital sau în timpul ridicării medicamentelor sau a obiectelor sanitare este necesară prezentarea documentului de identitate şi a adeverinţei valabile privind asigurarea medicală– EHIC sau a certificatului similar.


Informaţiile despre medicii care au contract cu casele de asigurări din localitatea unde se află şi alte informaţii legate de asistenţa medicală pe perioada şederii limitate în Republica Slovacă se pot afla la filialele caselor de asigurări de sănătate:


În timpul vizitei în Republica Slovacă vi se pot întâmpla situaţii care necesită folosirea asistenţei medicale. Pe baza aplicării Ordinelor UE şi a EHP, este necesară utilizarea asistenţei medicale în instituţiile medicale din reţeaua asigurărilor medicale publice. Ele sunt marcate de logo-ul casei de asigurări contractante la intrarea în cabinet, instituţie.


Cheltuielile legate de asistenţa medicală din Republica Slovacă în instituţiile medicale din reţeaua asigurărilor medicale publice vor fi achitate asiguraţilor UE de către casa de asigurări de sănătate slovacă în aceleaşi condiţii ca şi asiguratului autohton, aceasta însemnând că asiguratul UE achită aceleaşi taxe pe care le plătesc şi asiguraţii slovaci.


Medicamentele şi obiectele sanitare sunt acoperite din asigurarea medicală publică. Reglementările Ministerului Sănătăţii din R. Slovacă stabilesc exact care medicamente şi obiecte sanitare sunt compensate în totalitate şi care sunt plătite parţial de pacient.


În cazul cabinetelor medicale şi spitalelor private, este necesară informarea prealabilă despre taxele de asistenţă medicală, deoarece ele pot fi acoperite parţial sau nu pot fi acoperite deloc de asigurarea medicală. 

 • ♥ Serviciul Salvamont din anul 2006 nu este acoperit de asigurarea medicală. Pentru turismul montan şi sporturile montane se recomandă o asigurare comercială.
 • ♥ Din asigurarea medicală nu se achită transportul asiguratului UE din Slovacia în ţara unde este acesta asigurat.


În Republica Slovacă sunt valabile următoarele taxe:

 • Taxa pentru vizita la serviciul de urgenţă în valoare de 1.99 € (taxa nu se plăteşte dacă asiguratul este spitalizat după consultaţie)
 • Taxa pentru reţetă în farmacie în valoare de 0.17 €
 • Taxa pentru reţetă în farmacia de urgenţă (după ora  22:00) în valoare de 0.33€
 • Taxa pentru dovada de eliberare a obiectelor sanitare în punctele de eliberare specializate în valoare de 0,17 €
 • Taxa pentru însoţitorul pacientului la spital 3,32 €/zi  (nu plăteşte spitalizarea însoţitorul copilului mai mic de trei ani, mama care alăptează sugarul, precum şi însoţitorul persoanei care are mai puţin de optsprezece ani şi care a fost spitalizată pentru tratament oncologic)