Eesti

Estonia flag

Estonia flag

Lugupeetud Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud


Teretulemast käesolevale leheküljele, kust saate taustateavet Slovaki Vabariigis pakutavate tervishoiuteenuste kohta. Sisust lähtuvalt on lehekülg välja töötatud peamiselt turistidele ja külastajatele, kes saabuvad Slovakkia territooriumile lühikeseks ajaks ning kes ei ole hõlmatud Slovakkia meditsiinikindlustussüsteemiga. Kui teid huvitab üksikasjalikum teave, leiate vastavad lingid käesoleva lehekülje lõpust.


Slovaki Vabariigi külastamise ajal võivad tekkida järgmised meditsiiniabi nõudvad situatsioonid:

 • eluohtliku seisundi teke
 • terviseprobleemi teke
 • enneaegne sünnitus


Eluohtliku seisundi teke

Kui tekib terviseprobleem, mis ohustab isiku elu või muid elulisi funktsioone, peate helistama integreeritud kiirabi/päästeteenistuse koordinatsioonikeskusesse, mis saadab välja kiirabi.


Koordinatsioonikeskuse telefoninumber on: 112.


Sellel hädaabinumbril tehtud kõned on tasuta ning telefoniliin töötab 24 tundi ööpäevas. Sellele saab helistada iga tüüpi telefonilt. Kiirabiteenus katab kogu Slovaki Vabariigi territooriumi.

 • ♥ Selle hädaabinumbri kuritarvitamine on seadusega karistatav.


Kui hädaabinumber 112 saab telefonikõne, identifitseerib süsteem automaatselt helistaja telefoninumbri ja fikseeritud telefoninumbri aadressi või mobiiltelefoni asukoha. Kui teate, kus te olete, peaksite 112 telefoniliini operaatorile ütlema oma asukoha. 112 hädaabiliinil on võimalik suhelda ka tšehhi keeles ja sõltuvalt administratiivsest territooriumist ka vene, ungari või poola keeles. 112 hädaabiliini operaatorid tulevad osaliselt toime ka inglis-, saksa- või prantsuskeelsete kõnedega.


Lisaks oma asukoha teatamisele peaksite operaatorile kirjeldama ka esinevat olukorda, selgitades talle:

 • mis juhtus,
 • olukorrast haaratud isikute arvu,
 • kas asjassepuutuvad isikud on teadvusel ja reageerivad,
 • mis on asjassepuutuva isiku kaebused täpselt. 


Terviseprobleemi teke

Kui isikul on terviseprobleem, mille tõttu ta vajab meditsiiniabi, kuid mis ei ohusta selle isiku elu, on võimalik pöörduda lastearsti poole (alla 18aastased isikud) või üldarsti poole (18aastased ja vanemad isikud). Vajadusel saadetakse isik edasi eriarstile või haiglasse. Hambaprobleemidega pöörduge otse hambaravikabinetti.


Kui teil on probleeme üldarstikeskuse või hambaravikabineti leidmisega, pöörduge haiglasse, kust teid suunatakse vastavasse keskusesse.


Kui äge terviseprobleem tekib väljaspool tavapärast tööaega kella 7.00 kuni 15.30, siis pöörduge esmaabisüsteemi poole. Sõltuvalt haige isiku vanusest peate ühendust võtma kas lastehaiguste esmaabisüsteemiga (kui isik on noorem kui 18 aasta) või täiskasvanute esmaabisüsteemiga (kui isik on 18aastane või vanem). Hambaraviprobleemide osas pidage nõu hambaravi esmaabiteenuse pakkujaga.


Kui esmaabikeskus ei ole avatud või on probleeme selle leidmisega, vaatab arst haige inimese läbi iga haigla vastuvõtutoas.


Kui asjassepuutuv isik saadetakse edasi haiglaravile, tagab haigla kompleksse tervishoiuteenuse, sealhulgas vajalikud meditsiinitarvikud ja ravimid ning haiglaraviga seotud muud vajadused (voodiriided, haiglariided, käterätid). Patsientidel soovitatakse haiglasse kaasa võtta oma tualettpaber, pidžaama ja sobivad jalanõud.
 

Haiglast väljakirjutamisel juhendatakse patsienti kasutatavate ravimite osas ning antakse kaasa kolmeks järgmiseks päevaks vajalik ravimikogus. Patsiendile antakse kaasa ka slovaki keeles kirjutatud väljavõte, mida patsient saab päritolumaal arstile näidata.


Enneaegne sünnitus

Enneaegse sünnituse korral peab rase pöörduma haigla vastuvõtutuppa. Kui sünnitustegevusega on seotud tüsistused, peab helistama numbril 112, et saada ühendust koordinatsioonikeskuse operaatoriga, kes näidustuse olemasolul saadab välja kiirabi. Haiglas pakutakse naisele ja lapsele sünnituse ajal ja sünnituse järel tavapärast meditsiinilist abi.


Võimalik lisa: sünnitusabi ja günekoloogia osakondadega haiglate loetelu


Ravimitega seotud abi

Ravimitega seotud abi Slovaki Vabariigis sisaldab kindlustust, ravimite valmistamist, kontrollimist, säilitamist ja müüki (välja arvatud transfusioonina manustatavate ravimite valmistamine ja hügieenitarbed), ravimpakendite transporti, spetsialiseeritud teabe jagamist ravimite manustamise kohta, meditsiinitarvikuid ja konsultatsioone ning ravi jälgimist.


Ravimeid saab osta retseptiga või käsimüügist. Käsimüügiravimeid on võimalik retseptita osta apteekidest. Patsiendid maksavad nende ravimite koguhinna. Retseptiravimite hinnast võib kindlustus hüvitada kõik või osa.


Meditsiinitarvikuid müüakse kas retseptiga või käsimüügist. Käsimüügis olevaid meditsiinitarvikuid saab osa kas apteekidest või erikeskustest ja patsient maksab nende koguhinna. Retseptiga meditsiinitarvikute hinnast võib kindlustus hüvitada kõik või osa.


Teave meditsiinikindlustuse ja hindade kohta

Slovakkia territooriumile sisenedes peab Euroopa Liidu kodanikul olema kaasas tervisekindlustuse poliis ja vajadusel peab näitama tõestusmaterjali kindlustuse olemasolu kohta Euroopa Tervisekindlustuse Kaardi (EHIC, European Health Insurance Card) või sarnase sertifikaadi näol. Kui kindlustatud isik ei suuda tõestada tervisekindlustuse olemasolu, peab ta maksma kõigi ambulatoorsete tervishoiuteenuste ja ravimite ja tarvikute eest, mida ta Slovakkia territooriumil olles võib vajada.


EHIC või sarnase sertifikaadi alusel on Euroopa Liidus kindlustatud isikul õigus saada tema terviseseisundile vastavat ravi, kuid ainult tema hinnangulise Slovakkias viibimise aja jooksul. See tähendab, et ta ei ole sunnitud koju tagasi minema varem kui planeeritud. Slovakkiasse meditsiiniabi saamise eesmärgil reisinud Euroopa Liidu tervisekindlustusega isikule antud meditsiinilist abi ei peeta hädavajalikuks.
 

Kui külastaja pöördub meditsiinikeskuses või haiglas arsti poole või ostab ravimeid või tervishoiutarvikuid, peab külastaja näitama isikutunnistust ja kehtivat tervishoiukindlustuse sertifikaati (EHIC või muu sarnane).


Teavet arstide kohta turismipiirkondades, kellel on kindlustusega sõlmitud leping, kuid ka muud teavet kättesaadavate tervishoiuteenuste kohta Slovaki Vabariigis viibimise ajal, leiate järgmistest kindlustusettevõtetest.


Slovaki Vabariigi külastamise ajal võib tekkida meditsiiniabi vajav olukord. Vastavalt Euroopa Liidu ja EHP kokkulepetele peab see isik rangelt piirduma avaliku sektori kindlustusvõrku kuuluvate meditsiiniasutuste teenustega. Selliseid teenuseid pakkuvad keskused on võimalik ära tunda kindlustusettevõtte logo järgi, mis paikneb vastavate asutuste ja keskuse sissepääsu lähedal.


Slovaki Vabariigi territooriumil avaliku sektori kindlustusvõrku kuuluvates tervishoiuasutustes pakutud meditsiiniabiga seotud kulud hüvitab Euroopa Liidu tervisekindlustuse poliisiga isikutele Slovakkia tervisekindlustuse süsteem samadel tingimustel, mis kehtivad Slovakkias kindlustatud isikule, mis tähendab, et Euroopa Liidu tervisekindlustuse poliisiga isik maksab samu tasusid nagu Slovakki tervisekindlustuse poliisiga isik.


Avalik tervisekindlustus hõlmab ravimid ja meditsiinitarvikud. Slovaki Vabariigi tervishoiuministri regulatsiooniga on täpselt näidatud, missugused ravimid ja meditsiinitarvikuid hüvitatakse patsiendile täielikult ja missugused osaliselt.
 

Erameditsiinikeskuste ja -haiglate korral on soovitatav eelnevalt hankida teave meditsiiniabi hindade kohta, sest teie kindlustuspoliis võib need osaliselt katta, kuid ei pruugi seda teha.

 • ♥ Alates 2006. aastast ei ole mäestiku päästeteenistus enam tervisekindlustusega hõlmatud. Mägiekskursioonide ja mägispordi harrastamisel on soovitatav sõlmida kommertsiaalne tervisekindlustus.
 • ♥ Tervisekindlustuse poliisid ei kata Euroopa Liidus kindlustatud isiku transporti Slovakkiast riiki, milles tervisekindlustus on sõlmitud.


Slovaki Vabariigis kehtivad järgmised tasud

 • Visiiditasu esmaabi pakkuvates asutustes = € 1.99 (seda tasu ei maksta, kui kindlustatud isik võetakse pärast konsultatsiooni haiglaravile)
 • Tasu retsepti eest apteegis = € 0.17
 • Tasu erakorralise retsepti eest apteegis (pärast kella 22.00) = € 0.33
 • Tasu erikeskustest väljastatud meditsiinitarvikute vajaduse tunnistuse eest = € 0.17
 • Tasu patsiendi saatja eest haiglaravi ajal =  € 3.32 ööpäevas (seda tasu ei võeta alla 3aastase lapse saatjalt, imetavalt emalt ega pahaloomulise kasvaja raviks haiglasse võetud alla 18aastase lapse saatjalt).