Danmark

Denmark flag

Denmark flag


Kære borgere af EU-medlemslandene,


Velkommen til denne side som giver baggrundsinformation om de sundhedsydelser der tilbydes i Slovakiet! Denne sides indhold er henvendt primært til turister og besøgende som ankommer til Slovakiet for en kort periode og som ikke er omfattet af det slovakiske sygesikringssystem. Er du interesseret i at finde mere detaljerede oplysninger vil du finde en række relevante links i bunden af denne side.


Under dit besøg i Slovakiet kan følgende situationer opstå som kræver lægehjælp:

 • forekomst af en livstruende helbredstilstand
 • forekomst af et helbredsproblem
 • spontan fødsel


Forekomst af en livstruende helbredstilstand

I tilfælde af en helbredstilstand som er farlig for en persons liv eller et vitalt organ, skal der ringes til alarmcentralen for det samlede ambulance- og redningskorps, som herefter vil sende en mobil ambulance.


Telefonnummer til alarmcentralen: 112   


Opkald til dette nummer er gratis og linjerne er åbne 24 timer i døgnet og er tilgængelige fra alle typer telefoner. Ambulanceservicen dækker hele landet.

 • ♥ Misbrug af denne telefonlinje er strafbart.


Ved modtagelsen af et 112-opkald finder systemet automatisk nummeret hvorfra der ringes og lokaliserer adressen på den faste telefonlinje eller placeringen af mobiltelefonen. Hvis du ved hvor du befinder dig skal du oplyse dit opholdssted til operatøren. På 112-linjen er det muligt at kommunikere på tjekkisk og, afhængig af det administrative landområde, på russisk, ungarsk eller polsk. 112-operatørerne er derudover delvist i stand til at håndtere opkald på engelsk, tysk eller fransk.     


Udover at oplyse dit opholdssted, skal du også forklare operatøren hvilken situation du står i og forklare:

 • hvad der er sket
 • antal personer der er involveret i situationen
 • om de personer der er involveret er ved bevidsthed og reagerer på kontakt
 • hvad det præcis er den involverede person beklager sig over


Forekomst af et helbredsproblem

Hvis en person er i en helbredstilstand som kræver lægehjælp, men som ikke nødvendigvis er en risiko for dennes liv, findes der et børnelægecenter (for personer under 18 år) eller et almindeligt lægecenter (for personer over 18 år). Om nødvendigt vil personen blive sendt videre til en specialiseret læge eller til hospitalet. I tilfælde af tandproblemer kan du henvende dig direkte til et tandlægecenter.


Har du problemer med at lokalisere et læge- eller tandlægecenter skal du henvende dig til et hospital hvor du vil blive henvist til et center.


Uden for normale konsultationstider, fra 7:00 til 15:30, i tilfælde af et akut helbredsproblem, kontakt venligst et akut lægecenter. Afhængig af den syge persons alder bør du kontakte et akut lægecenter for børn (hvis personen er under 18 år) eller et akut lægecenter for voksne (hvis personen er over 18 år). I tilfælde af tandproblemer skal du henvende dig til et akut tandlægecenter.    


Er det akutte lægecenter ikke åbent,det, skal den syge person tilses af en læge i modtagelsen på et hospital.  eller er der problemer med at lokalisere


Hvis den pågældende person er sendt på hospitalet til indlæggelse vil hospitalet sørge for omfattende sundhedsydelser inklusiv sundhedsplejeartikler og medicin og vil imødekomme patientens behov i forbindelse med hospitaliseringen (sengelinned, hospitalstøj og håndklæder). Patienter rådes til at medbringe eget toiletpapir, nattøj og passende fodtøj.


Ved udskrivning fra hospitalet vil patienten blive instrueret i den medicin han/hun skal tage og vil blive forsynet med medicin til de følgende tre dage. Derover vil en hospitalsudskrivelse skrevet på slovakisk blive udleveret til patienten som skal vises til patientens læge i dennes hjemland.  


Spontan fødsel

I tilfælde af en spontan fødsel skal den gravide kvinde henvende sig i modtagelsen på et hospital. Er der tegn på komplikationer ved fødslen skal du ringe 112 for at komme i kontakt med en operatør fra alarmcentralen som vil sørge for at få sendt en ambulance til den angivne adresse. Ved ankomst til hospitalet vil kvinde og baby blive tilbudt standard lægehjælp under og efter fødslen.  


Medicinal hjælp

Medicinal hjælp overalt i Slovakiet omfatter: forsikring, forberedelse, test, opbevaring og uddeling af medicinske præparater (undtagen forberedelse af transfusionspræparater og hygiejneartikler), indpakning, levering af speciel information om medicinadministrering, helbredsartikler samt konsultationer forbundet med medicinrecepter og behandlingsovervågning.  


Medicin kan udleveres via recept eller ved håndkøb. Håndkøbsmedicin kan købes på apoteker uden lægerecept. Patienten skal betale de samlede omkostninger. Medicin udleveret via lægerecept dækkes fuldstændigt eller delvist af forsikringsselskabet. 


Helbredsartikler udleveres enten via recept eller ved håndkøb. Helbredsartikler i håndkøb kan købes på apoteker eller i specialcentre og patienten vil betale fuld pris. Helbredsartikler på lægerecept dækkes fuldstændigt eller delvist af forsikringsselskabet.


Oplysninger om sygesikring og priser

Ved ankomst til Slovakiet, skal den sygeforsikrede EU-borger medbringe sygeforsikringspolicen og fremsætte bevis for en sådan forsikring, om nødvendigt, i form af EU-sygesikringsbeviset (European Health Insurance Card - EHIC) eller et lignende certifikat. Kan den forsikrede ikke bevise at denne har en sygesikring, vil han/hun være nødt til at betale for al eventuel sygetransport samt for den medicin og de helbredsartikler han/hun har brug for under sit ophold i Slovakiet.


På grundlag af EU-sygesikringsbeviset eller et lignende certifikat er den sygeforsikrede EU-borger berettiget til lægehjælp som er nødvendig for hans/hendes helbredstilstand og kun gennem hans/hendes planlagte ophold i Slovakiet. Dette betyder at han/hun ikke vil blive tvunget til at tage tidligere hjem end planlagt. Lægehjælp ydet til en person som er sygeforsikret indenfor EU og som rejser til Slovakiet med det formål at blive behandlet vil ikke blive betragtet som nødvendig lægehjælp.


Når den besøgende tilses af en læge i et lægecenter eller på et hospital eller når denne afhenter medicin eller helbredsartikler, skal den besøgende vise identifikation samt et gyldigt sygesikringsbevis – EU-sygesikringsbevis eller lignende.


Oplysninger om læger der har signeret en kontrakt med forsikringsplaner i området hvor den besøgende rejser til, samt anden information om sundhedsydelser tilgængelige under dennes ophold i Slovakiet kan findes hos de følgende sygeforsikringsafdelinger:


Når du besøger Slovakiet kan du komme i en situation hvor du får brug for lægehjælp. Ifølge bekendtgørelsen fra EU og den europæiske sygeforsikring er det udelukkende muligt at benytte sig af lægehjælp ydet af sundhedsinstitutioner indenfor det offentlige sundhedsvæsen. Centre der giver sådanne ydelser er kendetegnet ved logoet fra det forsikringsselskab de har kontrakt med, og som er sat op ved indgangen til de respektive institutioner og centre.


Udgifter forbundet med lægehjælp ydet under ophold i Slovakiet af sundhedsinstitutioner indenfor det offentlige sundhedsvæsen vil blive refunderet til indehavere af en EU sygeforsikring af det slovakiske sundhedsvæsen, under samme tilbagebetalingsbetingelser som er gældende for sygeforsikrede slovakiske borgere, hvilket betyder at indehaveren af en EU sygeforsikring skal betale de samme skatter som sygeforsikrede slovakiske borgere.


Medicin og helbredsartikler er dækket af den offentlige sygesikring. Bestemmelser udsendt af det slovakiske sundhedsministerium fastslår præcis hvilken medicin og hvilke helbredsartikler der godtgøres fuldstændigt samt hvilke patienten delvist skal betale for.


I forbindelse med private lægecentre og hospitaler anbefales det at indhente forudgående oplysninger angående honorarer for lægeydelser da disse kan være delvist dækkede eller overhovedet ikke dækkede af din sygeforsikring.

 • ♥ Bjergredningstjenesten har ikke været omfattet af sygeforsikringen siden 2006. Det anbefales derfor at tegne en ekstra rejseforsikring i forbindelse med bjergudflugter og bjergsport.
 • ♥ Sygeforsikringen dækker ikke transport af den sygeforsikrede EU-borger fra Slovakiet og til det land hvor borgeren har tegnet sin sygeforsikring.  


De følgende udgifter gør sig gældende i Slovakiet:

 • Honorar for besøg på en skadestue = 1,99 € (dette honorar skal ikke betales hvis den forsikrede er indlagt som følge af en konsultation)
 • Honorar for lægerecept = 0,17 €
 • Honorar for akut lægerecept (efter kl. 22:00) = 0,33 €
 • Honorar for recept på helbredsartikler udskrevet af specialiserede centre = 0,17 €
 • Honorar for ledsagelse af patienten under hospitalisering = 3,32 € per dag (dette honorar vil ikke blive opkrævet ledsagere af hospitaliserede børn under tre år, ammende mødre eller ledsagere til patienter under 18 år som er hospitaliseret i forbindelse med kræftbehandling).