Česká republika

Czech flag

Czech flag


Milí občané členských zemí Evropské unie,


vítáme vás na stránce, která podává základní informace týkající se zdravotní péče poskytované v rámci Slovenské republiky. Obsahově je stránka určena zejména turistům a krátkodobým návštěvníkům Slovenska, kteří nejsou zahrnuti do systému zdravotního pojištění ve Slovenské republice. V případě, že máte zájem o další informace, najdete odkazy na příslušné zdroje na konci této stránky.


Během návštěvy Slovenské republiky se vám mohou přihodit nasledující životní situace, které vyžadují poskytnutí zdravotní péče:

 • Vznik stavu ohrožujícího život
 • Vznik zdravotního problému
 • Nečekaný porod


Vznik stavu ohrožujícího život

V případě, že u osoby náhle vznikne zdravotní stav, který bezprostředně ohrožuje její život nebo některou ze základních životních funkcí, je třeba se telefonicky obrátit na koordinační střediska integrovaného záchranného systému, která za postiženým vyšlou mobilní ambulanci záchranné zdravotní služby.


Telefonní číslo koordinačních středísek: 112


Toto bezplatné číslo je dostupné nepřetržitě 24 hodín denně z jakéhokoli telefonu. Zásahovým územím ambulance záchranné zdravotní služby je celé území Slovenské republiky.

 • ♥ Zneužití linky koordinačních středísek je trestné.


Při příjmu volání na číslo 112 se automaticky identifikuje číslo volajícího a lokalizuje se adresa pevné linky či poloha mobilního telefonu. Víte-li, kde se nacházíte, je třeba vaši polohu oznámit operátorovi. Na nouzové lince 112 je možné se domluvit v češtině a podle územního teritoria v  ruštině, maďarštině a polštině. Operátoři na lince 112 jsou schopni částečně vyřídit volání i v angličtině, němčině a francouzštině.
Kromě oznámení polohy je třeba popsat operátorovi i situaci, která nastala, v rozsahu:

 • co se stalo,
 • počet osob, které událost postihla,
 • zda jsou postižené osoby při vědomí a jak reagují,
 • jaké konkrétní potíže postižená osoba udává.


Vznik zdravotního problému

V případě, že vznikne zdravotní problém, který je nutné řešit, ale bezprostředně neohrožuje život postiženého, bude mu zdravotní péče poskytnuta v ambulanci všeobecného lékaře pro děti a dorost (je-li postižené osobě méně než 18 let), nebo pro dospělé (je-li postižené osobě 18 a více let). V případě potřeby bude postižená osoba odeslána na vyšetření ke specialistovi, nebo do nemocnice. V případě stomatologického problému je možné navštívit přímo stomatologickou ambulanci.


V případě, že máte problém s lokalizací ambulance, navštivte nejbližší nemocnicí, kde vás nasměrují do konkrétní ambulance.


Mimo běžných ordinačních hodin se v době od 15.30 do 7.00 h můžete s akutním zdravotním problémem obrátit na lékařskou službu první pomoci. V závislosti od věku postižené osoby je třeba navštívit lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost (je-li postižené osobě méně než 18 let), nebo lékařskou službu první pomoci pro dospělé (je-li postižené osobě 18 a více let). V případě stomatologického problému je třeba navštívit stomatologickou lékařskou službu první pomoci.


V případě, že lékařská služba první pomoci není v provozu, nebo nastane problém s její lokalizací, osoba trpící zdravotním problémem bude vyšetřena na centrálním příjmu kterékoli nemocnice.
V případě, že postižená osoba bude odeslána k hospitalizaci, bude jí ze strany nemocnice zabezpečena komplexní zdravotní péče včetně zdravotnického materiálu a pomůcek, léků souvisejících s léčbou a základního standardu potřebného pro pobyt v nemocnici jako povlečení postele, nemocniční oděv a ručník. Doporučuje se zajistit si vlastní hygienické potřeby, toaletní papír, pyžamo, župan a vhodnou obuv.


Po propuštění z nemocnice bude osoba poučena o léčebném režimu a dalším postupu, budou jí poskytnuty potřebné léky na následující tři dny a bude jí vyhotovena propouštěcí lékařská zpráva ve slovenském jazyce, kterou odevzdá lékaři ve své zemi.


Nečekaný porod

V případě, že u ženy nastane nečekaný porod, je třeba dostavit se na centrální příjem nemocnice. Je-li porod spojen s komplikacemi, je třeba se obrátit na číslo 112 koordinačních středisek, která vyšlou mobilní ambulanci. V nemocnici bude matce a dítěti poskytnuta standardní porodní a poporodní zdravotní péče.


Lékárenská zdravotní péče

Lékárenská péče v rámci Slovenské republiky zahrnuje zabezpečování, přípravu, kontrolu, uchovávání, výdej léků s výjimkou přípravy transfúzních léků a zdravotnických pomůcek, zásilkový výdej, poskytování odborných informací o lécích a zdravotnických pomůckách a konzultace při určování a sledování léčebného postupu.


Léky jsou vázány na lékařský předpis, nebo jsou volně prodejné. Volně prodejné léky je možné zakoupit bez receptu v lékárně. Pacient si je platí v plné výši. Léky na lékařský předpis může zdravotní pojišťovna proplácet v plné výši nebo částečně.


Zdravotnické pomůcky jsou vázány na lékařský poukaz, nebo jsou volně prodejné. Volně prodejné zdravotnické pomůcky se dají koupit v lékárně nebo ve výdejně zdravotnických pomůcek a pacient je hradí v plné výši. Zdravotnické pomůcky vázané na lékařský poukaz může zdravotní pojišťovna proplácet v plné výši nebo částečně.


Informace o zdravotním pojištění a poplatcích

Při vstupu na Slovensko by měl být pojištěnec EU zdravotně pojištěn. Tuto skutečnost by měl v případě potřeby čerpání zdravotní péče prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) nebo Náhradním certifikátem. Pokud pojištěnec není schopen prokázat, že je zdravotně pojištěn, bude si muset ambulantní ošetření,  léky a zdravotnické pomůcky uhradit v hotovosti.


Na základě EHIC nebo Náhradního certifikátu má pojištěnec EU nárok na potřebnou zdravotní péči, kterou si vyžaduje jeho zdravotní stav s ohledem na předpokládanou délku pobytu. To znamená, že se nemusí za účelem poskytnutí zdravotní péče vracet domů dříve, než plánoval. Za potřebnou zdravotní péči však není možné považovat takovou zdravotní péči, za kterou pojištěnec EU záměrně přicestuje na Slovensko.


Při ošetření v ambulanci, v nemocnici nebo při odběru léků a zdravotnických pomůcek je nutné předložit doklad totožnosti a platné potvrzení o pojištění – EHIC nebo Náhradní certifikát.


Informace o smluvních lékařích v místě pobytu a další informace týkající se zdravotní péče během přechodného pobytu ve Slovenské republice je možno získat v pobočkách zdravotních pojišťoven:


Během návštěvy Slovenské republiky u Vás mohou nastat životní situace, které vyžadují čerpání zdravotní péče. Z důvodu uplatnění Nařízení EU a EHP je třeba vyhledat lékařskou pomoc ve zdravotnických zařízeních zapojených do sítě veřejného zdravotního pojištění, Ta jsou označena logem smluvní zdravotní pojišťovny u vstupu do ambulance. 


Náklady za poskytnutou zdravotní péči ve Slovenské republice uhradí pojištěncům EU v zařízeních napojených na veřejné zdravotní pojištění slovenská zdravotní pojišťovna za stejných podmínek jako domácímu pojištěnci. To znamená, že pojištěnec EU hradí poplatky, které si platí i slovenští pojištěnci.


Léky a zdravotnické pomůcky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Opatření Ministerstva zdravotnictví SR přesně určuje, které léky a zdravotnické pomůcky jsou hrazeny v plné výši a na které si pacient částečně připlácí.


V případě ošetření v soukromých ambulancích a nemocnicích je třeba se informovat o poplatcích za poskytovanou zdravotní péči předem, protože se na ni může rozsah zdravotního pojištění vztahovat v omezené míře, nebo se na ni dokonce nemusí vztahovat vůbec.

 • ♥ Pomoc Horské služby není od roku 2006 hrazena ze zdravotního pojištění. Pro horskou turistiku a sporty se proto doporučuje komerční pojištění.
 • ♥ Stejně tak není hrazen ze zdravotního pojištění převoz pojištěnce EU ze Slovenska do země, kde je pojištěn.


V SR jsou zavedeny tyto poplatky:

 • Poplatek za návštěvu pohotovostní služby ve výši 1,99 € (poplatek se neplatí, je-li pojištěnec po prohlídce na pohotovosti hospitalizován)
 • Poplatek za recept v lékárně ve výši 0,17 €
 • Poplatek za recept v pohotovostní lékárně (po 22.00 h) ve výši 0,33€
 • Poplatek za poukaz ve výdejně zdravotníckých pomůcek ve výši 0,17 €
 • Poplatek za doprovod pacienta v nemocnici 3,32 €/den (za pobyt v nemocnici neplatí doprovod dítěte do tří let věku, kojící matka s kojencem a doprovod osoby do 18 let  věku přijaté na onkologickou léčbu).