Systém ezdravie v číslach – február 2018

Bratislava, 7. marec 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša aktuálne štatistiky evidované v systéme ezdravie za február 2018.