NIS 2011

Pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Národného centra zdravotníckych informácií sa konal v dňoch 14.11. – 15.11.2011 v Tatranskej Lomnici ďalší ročník odborného vzdelávacieho kongresu slovenskej a českej zdravotníckej informatiky – NIS 2011. Organizátorom podujatia bol Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Meno prezentujúceho Názov prednášky
P. Kažík, MZ SR Program implementácie eHealth (PDF, 760 kB)
M. Hapáková, NCZI
M. Kondelová, NCZI
Národný zdravotný portál (PDF, 699 kB)
Z. Vallová , NCZI Manažérsky informačný systém (PDF, 396 kB)
P. Pliešovský , Aspiro Deployment - nasadenie eHealth do prevádzky (PDF, 803 kB)
K. Fandáková, NCZI Štandardy a terminólogia (PDF, 690 kB)
R. Jaššo, Aspiro Stav riešenia podporných projektov PieH (PDF, 1,65 MB)