Medzinárodný kongres ITAPA 2011

Na 10. ročníku Medzinárodného kongresu ITAPA 2011, ktorý sa konal v dňoch 25.10. - 26.10.2011 v hoteli Crowne Plaza Bratislava, odzneli zaujímavé prednášky o elektronickom zdravotníctve.
Meno prezentujúceho Názov prednášky
Ing. Peter Kažík, MZ SR Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (PDF, 426 kB)
doc. MUDr. Ján Porubský, CSc. eHealth v podmienkach slovenského zdravotníctva (PDF, 667 kB)
Ing. Ľubomír Hraško, NESS Slovensko Projekt eSO1 v rámci programu eHealth (PDF, 750 kB)
RNDr. Michal Danilák Bezpečnosť v rámci projektu Elektronické služby zdravotníctva
(PDF, 1,1 MB)
Ing. Andrej Orban, NCZI Kľúčové výkonnostné indikátory a MIS – základ pre efektívne riadenie zdravotníctva (PDF, 418 kB)
RNDr. Katarína Fandáková, NCZI
Miroslav Straka, NESS Slovensko
Jednotné registre – základ pre úspešnú elektronizáciu zdravotníctva (PDF, 655 kB)